تدوین طرح جامع افزایش قدرت سایبری ایران

تدوین طرح جامع افزایش قدرت سایبری ایران
تاریخ انتشار : ۰۷ شهريور ۱۳۹۶

معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه ریزی برای تدوین طرح جامع افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) کشور، مطابق با برنامه ششم توسعه خبر داد.

به گزارش گرداب، سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در تشریح وظایف و تکالیف مرکز ملی فضای مجازی کشور در برنامه ششم توسعه کشور به تکالیف مدنظر در ماده ۱۰۷ این برنامه اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی، باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (قدرت سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی زیرساختهای کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه ای نداشته باشد، این طرح قابل اجرا نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در این زمینه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی، نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه در ماده های ۶۷-۶۸-۶۹ -۱۰۷ و ۱۰۹ برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده ۶۷ برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند، افزود: با توجه به این که مرکز ملی فضای مجازی می تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه، وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.

به گفته مهدیون، علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می گیرد، باید گزارش های پیشرفت این مصوبات نیز از سوی مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود.