تغییر دستگاه‌های رای دهی از بیم هکرها

تغییر دستگاه‌های رای دهی از بیم هکرها
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۳۹۶

افزایش نگرانی در مورد امنیت دستگاه های رای دهی الکترونیک در ایالت ویرجینیا موجب شده تا مقامات محلی به فکر جایگزینی این دستگاه‌ها بیفتند.

به گزارش گرداب، در سال 2016 اتهام دخالت هکری روسیه در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور جدی مطرح شد و بر اساس گزارش های دولتی هکرها توانستند به برخی از این دستگاه ها نفوذ کنند.

با تداوم نگرانی های موجود در این زمینه، هیات انتخاباتی ایالت ویرجینیا توصیه مقامات بالاتر را پذیرفته و قصد دارد به جای استفاده از دستگاه های مستقیم ثبت رای الکترونیک از دستگاه های تازه ای استفاده کند که این کار را به طور غیرمستقیم انجام داده و ثبت رای را بر روی کاغذ ممکن می کنند تا  بعدا امکان مقابله با تقلب های ناشی از حملات هکری احتمالی ممکن شود.

بر اساس قوانین وضع شده در ایالت ویرجینیا استفاده از سیستم های رای گیری لمسی مستقیم که ثبت کاغذی رای را ممکن نمی کنند تا سال 2020 در ایالت مذکور کنار گذاشته شد تا امنیت آنها ارتقا یابد.

البته این تغییر هزینه های قابل توجهی را به مقامات محلی در ویرجینیا تحمیل می کند و آنها مجبور به خرید دستگاه های رای دهی تازه ای می شوند. اما ظاهرا دغدغه های امنیتی چاره ای جز این کار باقی نگذاشته است.