تدوین و ارسال فرمول محاسبه ارزش دارایی‌های نامشهود در حوزه ICT

تدوین و ارسال فرمول محاسبه ارزش دارایی‌های نامشهود در حوزه ICT
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۳۹۶

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از تدوین و ارسال فرمول محاسبه ارزش دارایی های نامشهود در حوزه ICT که قرار است به تایید وزیر ارتباطات برسد، خبر داد.

به گزارش گرداب، امیر حسین دوایی معاون فناوری و نوآوری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در کارگاه آموزشی" فرصت ها ، تهدید ها و چالش های سرمایه گذاری خارجی " در حوزه فناوری اطلاعات ، با اشاره به طراحی پیوست فناوری برای قراردادهای منعقده در این حوزه، گفت: این پیوست در قالب جدولی شفاف ، ساده و هدفمند با همکاری مشارکت کننده در فرآیند مناقصه ، تدوین می شود و تعهدات مشخصی را علاوه بر تعهدات فنی قرارداد ، ایجاد می کند.


وی یکی از تعهدات این پیوست را تهیه تجهیزات مورد نیاز از داخل کشور برای شرکت های سرمایه گذار بیان کرد و افزود : در صورت عدم وجود کالا مشارکت کننده در فرآینده مناقصه موظف است برای ایجاد زنجیره تولید محصول فوق برای تولید در داخل کشور برنامه ای را ارایه کند که در این حوزه نظام های صنفی نقش موثری دارند.


دوایی به ایجاد شهرک بین المللی ICT به عنوان موضوعی اشاره کرد که نیاز به حذب سرمایه گذاری خارجی دارد و در ادامه گفت : آمارها نشان می دهد که هر یک میلیون دلار افزایش GDP ناشی از فعالیت های ICT ، بین 6 تا 22 شغل ایجاد می کند که در کشورهای پیشرفته این عدد 6 و در کشورهای خاورمیانه 22 است.


او تصریح کرد: اگر برنامه داریم که 100 هزار شغل در این حوزه در یک سال ایجاد کنیم به این معنی است که در سال باید 4.5 میلیارد دلار ارزش در یک سال در حوزه ICT بوسیله تولید محصول ، سرویس ویا ارایه خدمت ایجاد شود .


معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ، با بیان اینکه برای این کار باید فرمولی طراحی شود ، اظهار داشت : در این حوزه راهی غیر از توانمند سازی داخلی با تعاملات بین المللی وجود ندارد و این کار از طریق همجواری اتفاق می افتد و این تجربه در دنیا نیز صورت گرفته است که درجایی اگر شرکت های بین المللی صاحب دانش با خوشه های محلی کشورها در کنار هم بودند باعث ایجاد اعتماد ، هم افزایی و انتقال تکنولوژی می شود.


دوایی تاکید کرد : کریدور فاوا در منطقه فرودگاهی پیام به عنوان یک بستر برای حضور شرکت های بین المللی برهمین اساس طراحی شد اما با چالش هایی همراه است و باید بدانیم که بسته هایی که ما برای سرمایه گذاری فراهم می کنیم همیشه مورد اعتماد سرمایه گذار بین المللی نیست که در اینجا نقش مشاورین امین بین المللی دارای اهمیت می شود.


او افزود : باید فرآیندی را در سرمایه گذاری بین المللی طراحی کنیم که تیم های مشاوره حرفه ای بین المللی را نه فقط در تدوین بسته سرمایه گذاری بلکه در تحقق و پایداری و ادامه این بسته نیز در کنار خود داشته باشیم.


دوایی به دارایی های نامشهودی که در حوزه ICT وارد کشور می شود اشاره کرد و گفت : فرصت های ICT به قدری جهانی و مستقل از محیط است که شرکت های بزرگ قبل از اینکه ما بخواهیم بسته سرمایه گذاری تدوین کنیم ، تشخیص می دهند که به کجا ورود کنند و در موردی کشوری مانند ایران محاسبه می کنند که با این میزان جمعیت در این کشور بازار وجود دارد.


معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه 85 درصد دارایی ها در دنیا نامشهود است ، تاکید کرد : حتی یک خط تلفن در ایران و یا پروانه بهره برداری دارایی نامشهود به حساب می آید ولی در نهایت به یک دارایی مشهود ارتباطی دارد اما در دنیا دارایی نامشهود واقعا از ابتدا تا انتها کاملا نامشهود است .


امیرحسین دوایی خاطر نشان کرد : پیشنهادی را برای ارزش گذاری در این حوزه به وزیر ارتباطات ارایه کردیم که ارزش گذاری در این حوزه به میزان اعتماد مردم به سرویس و یا پیام رسان مورد نظر باشد به طور مثال ارزش تلگرام به پلتفرم و یا سرورهای آن نیست بلکه به میزان استفاده کنندگان ازآن است که تعیین می کند به چه میزان ارزش دارد.


دوایی با اشاره به مطالعاتی که در این حوزه در دنیا برای ارزش گذاری پیام رسان ها انجام شده است ، تاکید کرد : بر اساس این مطالعات ارزش این اعتماد نسبت به بازار سرمایه برای هر کاربرمعادل 140 تا 160 دلار است .


وی افزود : با توجه به اینکه در ایران هنوز سرویس اینچنینی نداریم جدولی در این زمینه تدوین شد که به طور مثال 2 میلیون کاربر 1 میلیون دلار و 10 میلیون کاربر 5 میلیون دلارارزش دارد و اگر این فرمول ها تایید و نهایی شود به سازمان سرمایه گذاری برای محاسبه سرمایه شرکت ها در این حوزه اعلام می شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ، تصریح کرد : اگر بخواهیم یک زیست بوم مناسب در این حوزه داشته باشیم حتما باید سرمایه هوشمند وارد کشور شود و این کار از طریق تعامل با سرمایه گذاران بین المللی انجام می شود .