حمله هکرها به وزارت دفاع سوئیس

حمله هکرها به وزارت دفاع سوئیس
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۳۹۶

وزارت دفاع سوئیس تایید کرده که وزارتخانه مذکور و شرکت دفاعی دولتی RUAG در ماه ژانویه هدف حملات هکری قرار گرفته بودند.

به گزارش گرداب، پارملین وزیر دفاع سوئیس تایید کرده که حملات یادشده توطئه ای بر علیه صنایع این کشور بوده اند.

رسانه های سوئیسی روسیه را مظنون اصلی حملات رایانه ای مذکور توصیف کرده اند. سفارت روسیه در برن هنوز در این زمینه موضع گیری نکرده است. الکس کوپرشت رئیس کمیته بازرگانی پارلمان سوئیس هم منشا حملات یادشده را یک سرویس اطلاعاتی خارجی توصیف کرده است.

حملات هکری یادشده در جریان برگزاری نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس صورت گرفته و علیرغم وقوع آن اختلالی در مجمع مذکور رخ نداده است. مقامات سوئیسی می گویند این حمله منجر به آسیب دیدن شبکه رایانه ای وزارت دفاع نشده است.

این اولین بار نیست که رایانه های دولتی در سوئیس هدف حملات سایبری قرار می گیرند. از سال 2011 تا بهحال حملات سایبری متعددی بر علیه نهادهای دولتی فدرال در این کشور اتفاق افتاده است. در اکتبر سال 2009 هم هکرها با استفاده از یک بدافزار به وزارت خارجه سوئیس حمله کردند و به اطلاعات حساس ذخیره شده بر روی رایانه ها دسترسی یافتند. در مارس سال 2017 هم هکرها به شبکه های رایانه ای راه آهن دولتی و حزب مردم سوئیس حمله کردند.