آزادسازی ترانزیت پهنای باند اینترنت بین الملل

آزادسازی ترانزیت پهنای باند اینترنت بین الملل
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۹۶

معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های رفع انحصار در حوزه های زیرساخت و پست گفت: مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک اینترنت بین الملل در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش گرداب، برات قنبری با اشاره به ابلاغ پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رئیس جمهوری و نیز برنامه های دوران انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم ارائه شده به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس پیوست حکم وزیر ارتباطات مطابق با این برنامه ها، مقرر شده ظرف مدت دو ماه برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دقت بر اولویت های عمومی و تخصصی تنظیم و ارائه شود.

وی گفت: در این برنامه اقدامات اجرایی مناسبی برای اولویت های عمومی رئیس جمهوری مبنی بر «توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن، قانون مند کردن حوزه های انحصاری» و همچنین اولویت های تخصصی «تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی درصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات» پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بر اساس حکم مذکور و در راستای برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه های اقتصاد مقاومتی، مقرر شد با مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک ارتباطات بین الملل، با مشارکت بخش خصوصی منطبق بر بند الف ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، «شرکت انتقال ارتباطات بین الملل» به صورت خصوصی تشکیل شود که به زودی اسناد مربوطه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

وی از اعطای پروانه اپراتور پست خصوصی نیز خبر داد و گفت: در راستای کاهش تصدی های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی در زمینه توسعه و رونق خدمات پستی، پروانه اپراتور پست خصوصی در برنامه ۱۰۰ روزه اول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نهائی و اعطاء می شود.