هزینه‌ای که از جیب مشترکان می‌رود+سند

هزینه‌ای که از جیب مشترکان می‌رود+سند
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۳۹۶

علیرغم طرح چندین و چند باره معضلات متعدد سرویس‌های ارزش افزوده پیامکی، همچنان برخی از این سرویس‌ها با فریبکاری درصدد سوء استفاده از مشترکان و دریافت مبالغی به صورت غیراخلاقی و غیرمجاز هستند.

به گزارش گرداب، معضل پیامک‌های تبلیغاتی انبوه و پیامک‌های محتوایی هزینه‌دار (ارزش افزوده) پس از سال‌ها دردسر مشترکان قرار شد با راه‌اندازی سامانه 800 از سوی وزارت ارتباطات حل شود اما مشکل پیامک‌های مزاحم آنقدر ادامه دار و متنوع است که علیرغم راه اندازی این سامانه مردم به طور واقعی هنوز نتوانسته‌اند شیرینی خلاصی از دست پیامک‌های مزاحم را بچشند.

در حال حاضر قرار است مشترکان بتوانند از طریق سامانه 800 پیامک‌های تبلیغاتی و پیامک‌های ارزش افزوده که مایل به دریافت آنها نیستند را قطع کنند اما ماجرا به همین سادگی خاتمه نمی یابد.

علیرغم طرح چندین و چندین باره مشکلات مربوط به این پیامک‌های مزاحم، همچنان برخی پیامک‌های محتوایی ارزش افزوده با فریب‌کاری همراه است و مشترک به سردرگمی دچار می شود.

برای مثال اخیرا در پیامکی به مشترکان موبایل اعلام شده که «عضو سرویس هواداری یک باشگاه فوتبال با هزینه روزانه هستند و برای ادامه حضور عدد 8 را ارسال کنند.»

هزینه‌ای که از جیب مشترکان می‌رود+سند
این پیامک به طور مشخص فریب‌کارانه است. زیرا اعلام می کند که کاربر عضو این سرویس است در حالی که این طور نیست؛ علاوه بر این، این سرویس‌ها الزما باید برای جذب کاربر از سمت کاربر پیامک تایید درخواست داشته باشند که این سرویس با شگرد ادبی نامحسوس کلمه تایید و ادامه عضویت را همراه کرده که مشترک متوجه بار معنایی کلمه تایید عضویت در سرویس هواداری باشگاه فوتبال نباشد.

هزینه‌ای که از جیب مشترکان می‌رود+سند
همان طور که بیان شد نخستین برداشت مسلم از این پیامک این است که مشتری در این سرویس فعال است. در حالی که استعلام از سامانه 800 خلاف آن را نشان می‌دهد. 

بنابراین این پیامک یک نمونه کاملا آشکار از موارد فریب‌کاری در سرویس های پیامکی ارزش افزوده است که با دریافت غیراخلاقی و غیرمجاز مبالغی از تعداد زیادی از مشترکان موبایل به نارضایتی مردم و تضییع حقوق آنها منجر می شود.

با مشاهده موارد متعدد از این خطاها و اشتباه‌ها، این سوال مطرح می شود که آیا ساماندهی و برخورد با این موارد در سطح اپراتور و نهاد ناظر بر حوزه ICT (رگولاتوری) تا این حد سخت است که جلوگیری از ارسال پیامک‌‌های شبهه دار و مزاحم به یک عملیات غیرممکن تبدیل شده است؟