Gerdab.IR | گرداب

پايگاه اينترنتي ولترنت فاش كرد

بنياد ملي دموكراسي آمريكا پوششي براي فعاليت‌هاي "سيا" است

تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۸۹

پايگاه اينترنتي "ولترنت" طي گزارشي فاش كرد بنياد ملي دموكراسي آمريكا به عنوان ويتريني قانوني براي فعاليت‌هاي غيرقانوني سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) عمل مي‌كند.

گرداب- پايگاه اينترنتي "ولترنت" طي گزارشي فاش كرد بنياد ملي دموكراسي آمريكا به عنوان ويتريني قانوني براي فعاليت‌هاي غيرقانوني سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) عمل مي‌كند.

در اين گزارش كه به قلم "تيري ميسان" به تحرير درآمده، تصريح شده است: كرملين در سال 2006 ميلادي با فعاليت‌هاي فزاينده انجمن‌هاي خارجي در روسيه مخالفت كرد و افزود برخي از اين انجمن‌ها در طرحي مخفي براي بي ثباتي كشور مشاركت دارند كه بنياد ملي دموكراسي آمريكا سازماندهي اين فعاليت‌ها را بر عهده دارد.

در ادامه اين گزارش به نقش بنياد ملي دموكراسي براي ايجاد آشوب و بلوا در كشورهاي هدف اشاره شده و آمده است: دولت آمريكا مي‌گويد كنگره مي‌تواند به بنياد ملي دموكراسي كمك كند و اين سازمان نيز به نوبه خود و در كمال استقلال مي‌تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم به انجمن‌هاي احزاب سياسي و يا اتحاديه‌هاي كارگري در سراسر جهان كمك كند. اين سازمانهاي موسوم به غيردولتي مي‌توانند به فعاليتهاي سياسي در اين كشورها بپردازند در حالي كه سفارت خانه‌ها بدون نقض حاكميت اين كشورها نمي‌توانند دست به اين اقدامات بزنند.

بنابراين سؤال اساسي اينجاست كه بنياد ملي دموكراسي و شبكه سازمانهاي غيردولتي كه تحت حمايت مالي اين بنياد هستند آيا واقعا طرحهاي ابتكاري جامعه مدني هستند كه كرملين به صورتي ناعادلانه به سركوب آن مي‌پردازد يا پوششي براي فعاليتهاي سرويس‌هاي مخفي آمريكايي كه آزادانه در كشورهاي ديگر مداخله مي‌كنند؟

براي پاسخ دادن به اين پرسش بايد به ريشه‌ها و عملكرد بنياد ملي دموكراسي آمريكا پرداخت اما پيش از هر چيز بايد طرح رسمي آمريكا براي صدور دموكراسي را تعريف كرد.

براندازي دولتها كاملا مشروع است!
آمريكايي‌ها عقيده دارند كشورشان يك دموكراسي نمونه است و آنها وظيفه‌اي مسيحايي دارند تا آن را در سراسر جهان ترويج دهند. آنها اساس اين فعاليت خود را بر تغيير رژيم‌هاي مخالفشان در كشورهاي جهان قرار دارند.

با چنين برداشتي آمريكا سياست خارجي دولت خود را فعاليتي امپرياليستي قلمداد نمي‌كند و عقيده دارد براندازي هر دولتي كه با اين الگو سازگار نيست كاملا مشروع است. بنابراين آمريكايي‌ها مطمئن هستند كه بر اساس اين ماموريت آنها مي‌توانند با اعمال زور دموكراسي را در كشورهايي كه به اشغال خود درآورده‌اند برقرار كنند.

در آمريكا دموكراسي نيست
اين در حالي است كه در جريان انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 ميلادي كه به انتخاب جرج بوش منتهي شد هيچ نشاني از روند دموكراتيك در انتخاب رئيس جمهور مشاهده نشد. بنابراين وقتي در خود آمريكا دموكراسي وجود ندارد معلوم نيست آمريكايي‌ها چگونه مي‌خواهند آن را صادر كنند. اين تناقض طي سي سال گذشته در فعاليتهاي بنياد ملي دموكراسي آمريكا و بي ثبات كردن بسياري از كشورها مشهود بوده است.

جرج بوش طي سخنراني خود در بيستم ژانويه سال 2004 به صراحت اعلام كرد كه قصد دارد بودجه بنياد ملي دموكراسي را تا دو برابر افزايش دهد و تاكيد كرد كه وظيفه جديدش بر ارتقا و افزايش انتخابات آزاد جريان آزاد اطلاعات آزادي مطبوعات و آزادي اتحاديه‌هاي كارگري در خاورميانه متمركز خواهد بود. بوش با چنين سخناني مي‌خواهد بگويد آمريكا بايد عمليات نظامي خود را در منطقه كامل كند و همزمان نيز مداخله خود در امور داخلي كشورهاي هدف را افزايش دهد.

ارتباط تنگاتنگ با سيا
تيري ميسان در ادامه گزارش خود از بنياد ملي دموكراسي آورده است: اين بنياد ارتباط تنگاتنگي با سيا دارد و اغلب افراد مشهوري كه در فعاليتهاي مخفي سيا مشاركت داشته‌اند عضو شوراي اجرايي و يا هيئت مديره بنياد ملي دموكراسي آمريكا نيز بوده‌اند. از جمله اين افراد مي‌توان به "اوتو رايش جان نگروپونته"، "هنري سينسنروس" و "اليوت آبرامز" اشاره كرد.

به بيان ساده‌تر بنياد ملي دموكراسي آمريكا استمرار فعاليتهاي سري سيا است. در حقيقت به همين دليل است كه انگليس و استراليا نيز در توافقنامه‌اي كه روابط بين سرويس‌هاي سري نظامي آنها را تعيين مي‌كند خود را در فعاليتهاي بنياد ملي دموكراسي شريك كرده‌اند.

اين بنياد چگونه براندازي مي كند؟
در ادامه گزارش فوق به چگونگي براندازي دولت‌هاي قانوني، مخالف آمريكا توسط بنياد مذكور اشاره شده و آمده است:
بنياد ملي دموكراسي تعيين مي‌كند كه كدام كشورها باید به عنوان هدف عمليات‌هاي سازمان سيا انتخاب شوند. سپس ماموران اين سازمان در قالب هيئتي با حمايت مالي و با استفاده از شركاي اجتماعي خود در جهت براندازي دولتهاي هدف تلاش خواهند كرد و پس از آن نيز افرادي كه به منافع آمريكا وابسته باشند به قدرت خواهند رسيد.

اين بنياد براي مبارزه با كمونيسم به وجود آمد و دقيقا پس از فروپاشي اتحاديه شوروي بود كه بنياد ملي دموكراسي وضعيت بهتري پيدا كرد. اما بنياد ملي دموكراسي با تظاهر به تلاش براي ارتقاي دموكراسي در حقيقت كشورهاي هدف را تحت كنترل و اطاعت خود درمي آورد و منافع اين كشورها را نيز به منافع طبقه حاكم آمريكا تغيير مي‌دهد.

در پايان گزارش فوق با بيان اينكه چهار سازمان ديگر زيرنظر بنياد ملي دموكراسي كار مي‌كنند آمده است: به طور رسمي بودجه بنياد ملي دموكراسي تنها به 50 ميليون دلار افزايش يافته است اما اين در حالي است كه تامين كنندگان مالي و اعانه دهندگان خارجي اين هيئت سالانه چند صد ميليون دلار به اين سازمان كمك مي‌كنند.

مهمترين اين تامين كنندگان مالي عبارتند از وزارت خارجه آمريكا، وزارت خزانه داري آمريكا و سازمان سيا كه به طور محتاطانه كمك‌هاي خود را به بنياد ملي دموكراسي ارائه مي‌كند.

منبع: کیهان