پیش بینی جرایم به وسیله فناوری

پیش بینی جرایم به وسیله فناوری
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۳۹۶

پلیس انگلیس قصد دارد با استفاده از فناوری های نوین زمان و مکان وقوع جرم را پیش بینی و به این ترتیب از آن جلوگیری کند.

به گزارش گرداب، به همین دلیل تحقیقی در این باره به نام «ردیابی پیش بینی جرم» نوشته شده است. انسیستو مطالعات امنیتی و دفاعی رویال یونایتد(RUSI) گزارشی درباره استفاده از اطلاعات کلان توسط نیروهای پلیس منتشر کرده است. طبق این گزارش نیروی پلیس انگلیس از هم اکنون به مخازن عظیم اطلاعات دسترسی دارد اما هنوز راه های استفاده از آن را نمی داند.

به گفته الکساندر بابوتا اکنون بیش از یک دهه است ابزارهای پیش بینی جرم و جنایت در انگلیس وجود دارد اما فقط بخشی از نیروهای پلیس از آن استفاده کرده اند.

این نرم افزار بسیار ساده است و با توجه به نوع جرم، مکان و تاریخ آن نقشه ای از نقاط احتمالی وقوع احتمالی جرم مشابه ایجاد می کند. استفاده از اطلاعات کلان برای پیش بینی وقوع جرم  ۱۰ برابر دقیق تر از روش های تصادفی پیش بینی جرم است.

استفاده از این فناوری فقط مختص انگلیس نیست. هم اکنون نیروی پلیس در آمریکا  از این نوع فناوری استفاده می کنند.