انتقاد وزیر ارتباطات از معضلات سد راه اجرای دولت الکترونیکی

انتقاد وزیر ارتباطات از معضلات سد راه اجرای دولت الکترونیکی
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۹۶

وزیر ارتباطات با انتقاد از معضلات سد راه اجرای دولت الکترونیکی، بر اصلاح نظام های اداری موجود در کشور تاکید کرد.

به گزارش گرداب، محمدجواد آذری جهری در توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر با اشاره به معضلات نظام اداری کشور که بر سر راه دولت الکترونیک وجود دارد، نوشت: زمانی که برای مجوز ارائه یک خدمات ساده دولت (مانند مجوز استخر پرورش آبزیان) ، ۵۲ مرحله استعلام از ۱۷ دستگاه دولتی نیاز است، ایجاد دولت الکترونیک بسیار پیچیده خواهد بود.

وی تاکید کرد: راه حل بسیاری از معضلات اجرای دولت الکترونیکی، اصلاح نظام های اداری موجود و هماهنگی های بین قوه ای است.