مدیرعامل سامسونگ استعفا کرد

مدیرعامل سامسونگ استعفا کرد
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۹۶

Kwon Oh-hyun مدیرعامل سامسونگ از ترک این شرکت به علت بحران بی سابقه ای خبر داده که به دنبال افشای پرداخت رشوه توسط شرکت یادشده به وجود آمده است.

 به گزارش گرداب، وی همچنین اذعان کرده که این شرکت به رهبری کاملا جدید نیاز دارد. Kwon Oh-hyun افزوده که سامسونگ را در پایان سال مالی فعلی یعنی ماه مارس ترک خواهد گفت.

وی در نامه ای که خطاب به کارکنان سامسونگ منتشر کرده، اذعان کرده که بحران مذکور نتیجه پرداخت رشوه توسط این شرکت به Park Geun-hye رئیس جمهور سابق کره جنوبی است که با هدف تثبیت جایگاه آن در برابر رقبا صورت گرفت.

به دنبال افشای این موضوع پلیس کره جنوبی وارد عمل شد و رئیس سامسونگ و همین طور لی جائه یونگ معاون اول آن را دستگیر نمود.

Kwon Oh-hyun که 32 سال سن دارد، در بخش دیگری از نامه خود آورده است: ما در داخل و خارج از شرکت با بحرانی بی سابقه مواجه هستیم و من معتقدم زمان آن رسیده که سامسونگ، با روحیه ای جدید و رهبری جوان فعالیت تازه ای را آغاز کند تا بهتر به چالش های ناشی از صنعت به سرعت در حال تغییر آی تی پاسخ دهد.