رشد استفاده از اینترنت اشیا در شرکت های بزرگ

رشد استفاده از اینترنت اشیا در شرکت های بزرگ
تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۶

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد استفاده از اینترنت اشیا در شرکت های بزرگ به سرعت در حال افزایش و البته دلایل این امر نیز متنوع است.

 به گزارش گرداب، گزارش تازه وودافون حاکیست ۸۴ درصد از ۱۲۷۸ تصمیم گیر ارشد حوزه آی تی در شرکت های بزرگ به دنبال افزایش استفاده از خدمات و راه حل های مبتنی بر اینترنت اشیا در یک سال گذشته بوده اند.

۱۲ درصد از این افراد از استفاده از حداقل ۱۰ هزار وسیله قابل ارتباط به اینترنت در شرکت خود در یک سال اخیر خبر داده اند و ۶ درصد گفته اند تعداد این نوع سیستم ها به ۵۰ هزار مورد می رسد.

۹۵ درصد از پاسخ دهندگان از مزایای قابل محاسبه استفاده از فناوری اینترنت اشیا خبر داده اند و حدود نیمی از آنها گفته اند که اینترنت اشیا باعث ارتقای درآمدشان شده، زیرا فرصت های جدیدی را به وجود آورده است. همین امر باعث شده تا در ۸۸ درصد از این شرکت ها در یک سال گذشته سرمایه گذاری های جدید در حوزه اینترنت اشیا انجام شود.

بر اساس همین بررسی، استفاده از اینترنت اشیا در شرکت های کوچک با کمتر از هزار کارمند و در شرکت های متوسط با هزار تا ده هزار کارمند از ۱۲ و ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۲۸ و ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.