ایران «هاب ارتباطی» منطقه است؟

ایران «هاب ارتباطی» منطقه است؟
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۶

شاخص میزان ترانزیت ارتباطات بین‌الملل براساس گزارش‌های رسمی دولت، قابل احصاء است که میزان فعالیت و توجه دولت را به این مقوله (هاب ارتباطی شدن) نشان می‌دهد.

به گزارش گرداب، ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ارتباطی کشور در حوزه مخابرات به حساب می‌آید که در بخش بین‌الملل آن را شرکت ارتباطات زیرساخت مدیریت می‌کند.

توسعه فعالیت‌ها و گسترش ترانزیت، زمینه‌ای مهم برای تبدیل شدن به هاب ارتباطات و پیش از آن کشوری فعال در عرصه بین‌الملل برای بسط فضای ارتباطات جهانی است.

با این حال مروری بر شاخص‌های احصاء شده در چهار سال گذشته حاکی از آن است که در زمان شروع فعالیت دولت یازدهم ظرفیت این بخش 116 گیگابیت بر ثانیه بوده که در پایان سال 93 به 364 گیگابیت بر ثانیه و در نهایت در پایان سال 95 به 558 گیگابیت بر ثانیه رسیده که این عدد تا پایان شهریور امسال تغییری نداشته است.

بنابراین با مقایسه آمار می‌توان به وضوح دید که میزان ترانزیت ارتباطات بین‌الملل با ظرفیتی معادل 558 گیگابیت بر ثانیه تا پایان شهریور 96، رشدی 380 درصدی را به نسبت آغاز به کار دولت یازدهم نشان می‌دهد.

جزئیات ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل در چهار سال فعالیت دولت گذشته به شرح جدول زیر بوده است:
 
ایران «هاب ارتباطی» منطقه است؟
در ارتباط با مقوله ترانزیت ارتباطات به شکل ساده نیز باید گفت که «به ارتباط دادن دیتای مخابراتی از یک سوی یک مکان به سوی دیگر، ترابری این دیتاها و انتقال آنها گفته می‌شود که منظور از ترانزیت بین‌الملل، انتقال ترافیک بین کشورها و صحنه بین‌الملل است.»