تدوین سند برنامه آموزش و فرهنگ سازی سواد فضای مجازی

تدوین سند برنامه آموزش و فرهنگ سازی سواد فضای مجازی
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۳۹۶

خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی بر همراهی جدی و هوشمندانه همه مردم برای تبدیل تهدیدهای فضای مجازی به فرصت هایی همسو با ارزش های اسلامی ایرانی تاکید کرد.

به گزارش گرداب، امیر خوراکیان با بیان این مطلب افزود: در این راستا سند برنامه ملی آموزش و فرهنگ سازی سواد فضای مجازی به زودی در شورای عالی فضای مجازی مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
وی گفت : نقش کاربران در بهره برداری صحیح از فضای مجازی و رفتارعاقلانه بر اساس تربیت مصونیت بخش دربرابر مفاسد و مضرات آن مهم تر از اعمال مدیریت یک جانبه در این فضاست و اگر سواد فضای مجازی و میزان مهارت مردم نسبت به کیفیت استفاده از این امکان افزایش نیابد، اقدامات یک جانبه حاکمیتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی تصریح کرد: براین اساس سند برنامه ملی آموزش و فرهنگ سازی سواد فضای مجازی پس از انجام مطالعات و بررسی های لازم در جلسات هسته راهبری، کمیته ها و کمیسیون عالی محتوا تهیه شده و در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت و به زودی در این شورا مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی درباره اهداف این سند گفت: هدف اصلی این سند آگاه سازی، برانگیختگی و نگرش آفرینی و مهارت افزایی مخاطبان به منظور مواجهه هدفمند ، ایمن و اصولی و غیرمنفعلانه با فضای مجازی و استفاده صحیح و کارآمد از آن است.
خوراکیان تاکید کرد: در این سند منظور از آموزش عمومی، فرایند نظام مند برانگیختگی و نگرش آفرینی و دانش افزایی و مهارت آموزی نقشهای مختلف جامعه در مواجهه با موقعیت های مبتلابه عمومی است.این برنامه ابزارها و ظرفیت های موجود برای تاثیر گذاری بر فرهنگ عمومی را نیز در جهت ارتقای «فرهنگ کاربری» مورد توجه قرار داده است.
وی با اشاره به مفاد سند برنامه ملی آموزش و فرهنگ سازی سواد فضای مجازی تصریح کرد:سیاست های اصلی این سند در 7 بند تبیین شده و مشارکت بخش خصوصی و همه مردم، استفاده از همه ظرفیت های موجود، اولویت دهی به آموزش های غیر حضوری و رسانه محور،به کار گیری مربیان و ارائه کنندگان محتوا، پوشش حداکثری مخاطبان، همزمانی برنامه های فرهنگ سازی با توسعه زیرساخت ها و خدمات و ارزیابی نتایج برنامه های آموزشی از مهم ترین محورهای مذکور در سیاست های این سند است.
خوراکیان با بیان این نکته که وظایف دستگاه ها نیز در 19 ماده به صورت کامل و شفاف برای تحقق اهداف و سیاست های این برنامه ملی تعیین شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس این سند نقشه جامع محتوایی و نظام موضوعات شامل اولویت های موضوعی، سرفصل های آموزشی و نظام نامه مدرسان با اولویت دادن به موضوع صیانت از خانواده تهیه می شود

منبع: شورای عالی فضای مجازی