آغاز پشتیبانی از افزونه‌های ثالث در جیمیل

آغاز پشتیبانی از افزونه‌های ثالث در جیمیل
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۳۹۶

جیمیل از امروز نصب افزونه‌های تولیدی شرکت‌های دیگر را در محیط این برنامه پست الکترونیک ممکن کرده است.

به گزارش گرداب،با اعمال این تغییرات مهم کاربران می توانند افزونه های خدمات و برنامه هایی همچون Asana، DocuSign، Trello، Wrike و غیره را به محیط جیمیل بیفزایند و از امکانات آنها در آن استفاده کنند.

گوگل در ماه مارس گذشته و در جریان برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان خود از ارائه این خدمات در آینده نزدیک خبر داده بود و به برخی افراد به صورت محدود اجازه داده بود تا قابلیت یادشده را فعال کنند. گوگل همچنین با چند شرکت فناوری و نرم افزاری همکاری می کند تا بتواند دامنه ارائه خدمات یادشده را توسعه دهد.

از جمله افزونه های قابل استفاده در جیمیل که در آینده نزدیک فعال خواهند شد، می توان به Dialpad، Hire، Intuit QuickBooks، ProsperWorks، RingCentral، Smartsheet، Streak، Trello  و  Wrike اشاره کرد. کاربران برای مشاهده این خدمات باید بر روی گزینه اضافه شده در سمت راست و بالای جیمیل کلیک کنند.