بیشترین دانلود ایرانی‌ها روی وای‌فای و نسل سه موبایل

بیشترین دانلود ایرانی‌ها روی وای‌فای و نسل سه موبایل
تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۳۹۶

بخشی از گزارش سال ۹۵ یک صنعت اینترنتی در کشور نشان می‌دهد که بیشترین دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت از طریق شبکه وای‌فای است و بیشترین میزان دانلود نیز روی وای فای و سپس نسل ۳ موبایل انجام شده است.

به گزارش گرداب، بررسی آمار منتشر شده توسط یک بازار برنامه‌های اندرویدی ایرانی که با هدف ارائه اطلاعات به فعالان این صنعت و کسب اطلاع از ظرفیت‌های صنعت برنامه‌های موبایل برای گسترش در کشور منتشر شده نشان می‌دهد که در سال 95 بیشترین میزان دانلود از این فروشگاه از طریق شبکه وای‌فای انجام شده است.

در نیمه دوم سال 95 بیش از 60 درصد کاربران حداقل یکبار از اینترنت وای‌فای برای دانلود از این فروشگاه اپلیکیشن استفاده کرده‌اند.

میزان درصد دسترسی کاربران به شبکه نسل دو 10 درصد، نسل سه 40 درصد، نسل چهار کمتر از 10 درصد و وای‌فای 60 درصد بوده است. جمع درصد دسترسی کاربران به دلیل اینکه بخشی از کاربران از چند نوع شبکه استفاده کرده‌اند بیش از 100 درصد است.

همچنین حجم دانلود از شبکه نسل دو کمی بیشتر از صفر درصد، از شبکه نسل سه کمی بیشتر از 30 درصد، از شبکه نسل چهار 6 درصد و از شبکه وای‌فای کمی کمتر از 60 درصد بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد بیشترین حجم دانلود به شبکه وای‌فای و سپس نسل سه موبایل اختصاص دارد.

درصد خطا در دانلود کاربران از شبکه نسل دو اندکی کمتر از 80 درصد، در شبکه نسل سه کمی کمتر از 10 درصد، در شبکه نسل چهار سه درصد، در شبکه وای‌فای 15 درصد بوده است.

این نتایج نشان می‌دهد کاربرانی که از شبکه نسل دو برای دانلود از این فروشگاه استفاده می‌کنند در حدود 80 درصد مواقع با خطا مواجه می‌شوند. همچنین میزان خطای پایین شبکه نسل چهار هنگام دانلود قابل توجه است.

براساس این اطلاعات در اسفند 95 متوسط سرعت دانلود در شبکه نسل چهار حدود 3.4 برابر متوسط سرعت در شبکه نسل سه و 1.2 برابر متوسط سرعت در شبکه وای‌فای بوده است.