شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر ساختار می دهد

شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر ساختار می دهد
تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۳۹۶

سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت از تغییر ساختار این شرکت، مطابق با تکالیف برنامه ششم توسعه و با هدف چابکسازی و افزایش کارایی برای ارائه خدمات با کیفیت و با کمترین هزینه، خبر داد.

به گزارش گرداب، فرهاد معارفی با بیان اینکه در تغییرات ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت، نباید از منابع انسانی غافل شویم، گفت: باید در چابک سازی و توانمندسازی به استفاده مناسب از نیروی انسانی توجه کنیم و در کنار کارکنان بایستیم تا نیروی انسانی در تغییر ساختار، آسیب اقتصادی نبیند و زندگی آنان دستخوش مشکلات قرار نگیرد.

سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تغییر در ساختار جدید این شرکت ادامه داد: این تغییرات مدیریتی به امروز منحصر نخواهد شد و در آینده تغییرات دیگری را نیز پیش رو خواهیم داشت؛ از قبل نیز تکالیفی را بر همین مبنا اعلام کردیم تا آنچه را که به عنوان ساختار، مناسب به نظر می رسد در شرکت ارتباطات زیرساخت مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه تحقق مؤثر و به موقع اهداف، زمانی اتفاق می افتد که دولت از تصدی گری در حوزه اقتصادی دست بردارد، گفت: ما به عنوان یک دستگاه اجرایی مکلف به اجرای قوانین هستیم و براین اساس رویکردهای دستگاههای قانونگذار کشور را در قالب قوانین و الزامات تکلیفی اجـرا می کنیم.

معارفی تصریح کرد: در این تغییر ساختار، هرچند ممکن است سطوح و پست های سازمانی کاهش یابد ولی این موضوع به معنای لطمه خوردن به امنیت اقتصادی و شغلی کارکنان نخواهد بود.

وی با بیان اینکه ارتقای برنامه های آموزشی تخصصی همکاران از دغدغه های اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت به شمار می رود، اضافه کرد: شرکت زیرساخت برای ارتقای مهارت های کارکنان باید آموزش های تخصصی را برای کسب مهارت های جدید سرلوحه خود قرار دهد.