۲۷۰ میلیون حساب جعلی در فیس بوک

۲۷۰ میلیون حساب جعلی در فیس بوک
تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۶

شبکه اجتماعی فیس بوک تایید کرده که حدود ۲۷۰ میلیون حساب کاربری جعلی در این سایت وجود دارد. رقم اعلام شده توسط فیس بوک بیشتر از برآوردهای قبلی است.

به گزارش گرداب، فیس بوک که این روزها به علت برخی سواستفاده ها از این شبکه اجتماعی برای انتشار اخبار جعلی و دروغین تحت فشار است، تلاش می کند حساب های کاربری جعلی و متخلف را شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری کند.

فیس بوک در بررسی های خود به این نتیجه رسیده که ۲۷۰ میلیون حساب کاربری جعلی در شبکه اجتماعی مذکور وجود دارد. تعداد کل کاربران فیس بوک هم اکنون به ۲.۱ میلیارد نفر رسیده است.

پیش از این و در ماه جولای گذشته تعداد کل حساب های کاربری جعلی فیس بوک کمتر یک درصد قلمداد می شد که این رقم حالا به حدود ۳ درصد رسیده است. برخی افراد نیز در فیس بوک دست به ایجاد حساب های کاربری متعدد و ارسال محتوای مشابه می زنند که این کار نیز از نظر فیس بوک تخلف محسوب می شود.

پیش از این تعداد کل حساب های فیس بوک با محتوای کپی کاری شده ۶ درصد از کل حساب های کاربری برآورد شده بود، اما این رقم هم اکنون به ۱۰ درصد از کل حساب های یادشده افزایش یافته است.

بنابراین در مجموع ۱۳ درصد از حساب های کاربری فیس بوک کپی کاری یا جعلی هستند و باید از این شبکه اجتماعی حذف شوند. فیس بوک قصد دارد از طریق اصلاح الگوریتم های مورد استفاده خود و همین طور استخدام نیروهای داوطلب این حساب ها را شناسایی و پاک کند.