هشدار جدی درباره کمبود متخصصان امنیت سایبری در دنیا

هشدار جدی درباره کمبود متخصصان امنیت سایبری در دنیا
تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۶

با افزایش حملات سایبری و سرقت حجم بالایی از اطلاعات باارزش دیجیتال، نگرانی در مورد شیوه های مناسب حفظ امنیت در فضای مجازی روز به روز در حال افزایش است.

به گزارش گرداب، تحولاتی از این دست نیاز به استخدام متخصصان امنیت سایبری را به شدت افزایش داده و بررسی های موسسه تحقیقاتی بوز آلن همیلتون نشان می دهد تا سال ۲۰۲۲ کمبود جدی در این بخش وجود خواهد داشت.

بر اساس پژوهش همین موسسه در حالی که در سال ۲۰۱۵ کمبود نیرو در حوزه امنیت سایبر به ۱.۵ میلیون نفر می رسید این رقم با افزایش ۲۰ درصدی تا سال ۲۰۲۲ به ۱.۸ میلیون نفر افزایش می یابد. در سال های بعد این کمبود از مرز ۲ میلیون نفر عبور می کند و لذا مقابله با حملات سایبری با دشواری های جدی مواجه می شود.

همین بررسی حاکیست نه تنها در زمینه جذب متخصصان امنیت سایبری مشکلات جدی وجود دارد، بلکه در زمینه نگهداری و حفظ آنها نیز چالش هایی گریبانگیر شرکت ها و موسسات تجاری است. نامشخص بودن دستورالعمل ها و جهت گیری های موسسات تجاری، خستگی و فرسودگی و فرهنگ کاری نامناسب از جمله عواملی است که متخصصان امنیت  سایبری را از شرکت های تجاری فراری می دهد.

بررسی های مستقل ونچربیت در این زمینه در قالب مصاحبه با ۳۰۰ متخصص امنیت سایبری نشان می دهد که سه عامل اصلی کمبود نیرو در این حوزه عبارتند از فقدان خط مشی های دقیق کاری، استرس و خستگی و نیاز به تغییر فرهنگ کار در این حوزه در صنایع مختلف. این افراد هشدار داده اند در صورت عدم رفع این مشکلات کمبود نیروی شاغل در حوزه امنیت سایبری ادامه می یابد.

نیمی از این افراد سردرگمی شغلی و نامشخص بودن اهداف و برنامه ها را عامل اصلی استعفای خود اعلام کرده اند و ۳۲ درصد به فرسودگی و خستگی و ۲۸ درصد به استرس و فشار کاری اشاره کرده اند. ۳۶ درصد پرسش شوندگان هم به تبعیض های شغلی و ایجاد مزاحمت اشاره کرده اند.