سند جنبش تولید محتوا در شورای عالی فضای مجازی

سند جنبش تولید محتوا در شورای عالی فضای مجازی
تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۶

فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سند جنبش تولید محتوا در مرکز ملی فضای مجازی تهیه شده و به زودی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب می‌رسد.

به گزارش گرداب، سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی،، با اشاره به مصوبه افزایش چندبرابری تولید محتوا در مرکز ملی فضای مجازی، اظهار کرد: مرکز ملی فضای مجازی هم‌اکنون مصوبه‌ای برای افزایش محتوا ندارد، اما سندی تحت عنوان جنبش تولید محتوا در حال تهیه است که به واسطه این سند سعی داریم تا تولید محتوا را در کشور مردمی‌تر و مردم را در اقشار و تشکل‌های مختلف ساماندهی کنیم و در نهایت شاهد تولید بیشتری باشیم.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های مختلف عمده تشکل‌های کشورمان، مذهبی هستند و تشکل‌های مذهبی فرهنگی بیشترین آمار را در کشور تشکیل می‌دهند. معتقدم اگر این تشکل‌ها حمایت و هدایت شوند، ما شاهد این خواهیم بود که در حوزه محتوا جنبش قابل توجه داشته باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در حوزه محتوای فضای مجازی رقابت‌مان به صورت مستمر با جهان و نامحدود است، اما رقابت‌مان در فضای حقیقی منتهی به یک یا چند کشور می‌شود. در فضای مجازی به دلیل برداشته شدن مرزها در همه فضا‌ها تولید محتوا می‌شود؛ اگرچه شاید بسیاری از محتواهای تولید شده به زبان‌های مختلف باشد، اما به سهولت می‌توان با زیرنویس از محتوای آن بهره‌مند شد.

وی بیان کرد: فعالیت ما در تولید ملی محتوا باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم بخش اعظم اوقات فراغت یک شهروند ایرانی را تأمین کنیم؛ بنابراین باید به این سمت حرکت کنیم؛ قطعا کار سختی است اما با تهیه سند جنبش تولید محتوا امیدواریم بتوانیم این امور به سهولت محقق شود.

رییس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: ۹ سند داخل کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده و در نوبت شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است؛ پس از تصویب این اسناد رسانه‌ای می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های شورای عالی فضای مجازی در خصوص محتوای قرآنی گفت: در ذیل سند جنبش تولید محتوا، موضوع محتوای قرآنی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما به طور خاص، در این حوزه فعالیتی برنامه‌ریزی نشده است.

منبع: شورای عالی فضای مجازی