Gerdab.IR | گرداب

روز دانشجو مبارک

پوستر/ نقش دانشجو

تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۶

در جنگ نرم، شما جوانهای دانشجو، افسران جوان این جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید... افسر جوان توی صحنه است؛ هم به دستور عمل میکند، هم صحنه را درست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید؛ با جسم خود و جان خود صحنه را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزماید. لذا اینها افسران جوانند؛ دانشجو نقشش این است. / مقام معظم رهبری


پوستر/ نقش دانشجو

جهت مشاهده پوستر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید