درآمد دولت از فناوری اطلاعات به ۶.۷ هزار میلیارد می رسد

درآمد دولت از فناوری اطلاعات به ۶.۷ هزار میلیارد می رسد
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۶

درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیون ریال (۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان) اعلام شد.

به گزارش گرداب، در جداول کلان لایحه بودجه سال ۹۷، درآمد دولت از واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی مشخص شده است.

براین اساس در جدول شماره ۵ این لایحه، درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از حق امتیاز شبکه های ارتباطی و جرایم اپراتورها، درآمد حاصل از خدمات USO، درآمد نامبرینگ، مجوزهای صادرشده و حق استفاده از فرکانس رادیویی به تفکیک پیش بینی شده است.

درآمد دولت از حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات ۵۵ میلیون و ۴۴۰ هزار میلیون ریال اعلام شده است.

درآمد حاصل از خدمات اجباری عمومی مخابراتی (USO) رقم ۲ میلیون و ۶۰ هزار میلیون ریال درنظر گرفته شده است.

درآمد حاصل از نامبرینگ (شماره گذاری خدمات ارتباطی) ۲ هزار میلیارد ریال و درآمد حاصل از خدمات مخابراتی و حق استفاده از فرکانس رادیویی ۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی می شود.

در همین حال درآمد حاصل از مجوزهای صادرشده توسط شورای عالی فضای مجازی نیز ۵۰ هزار میلیون ریال درنظر گرفته می شود.

در این جدول، درآمد حاصله از ارائه خدمات الکترونیکی به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیون ریال و ارائه خدمات الکترونیکی به دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی یک میلیون و ۷۵۰ هزار میلیون ریال اعلام شده است