Gerdab.IR | گرداب

رهبر معظم انقلاب در ديدار پرشور دانشجويان:

عافيت‌طلبي و منافع شخصي مانع از اقدام برخي افراد در دفاع از حق مي‌شود

تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۳۸۹

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بصيرت را شرط لازم اما غيركافي دانستند و تأكيد كردند: «برخي افراد، حقايق را مي‌دانند ولي عزم و تصميم لازم براي بيان حقايق و دفاع از حق را ندارند. عافيت طلبي، هواي نفس، شهوات، منافع شخصي و لجاجت از جمله عواملي هستند كه مانع از اقدام برخي افراد در دفاع از حق مي‌شود.»

به گزارش گرداب به نقل از دفتر حفظ و نشرحضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، صبح امروز در ديدار پرشور هزاران نفر از جوانان، دانشجويان و دانشگاهيان در قم، بصيرت را در دو سطح "جهان بيني توحيدي‌" و "حوادث و رويدادها"، زمينه اساسي برنامه ريزي بلندمدت براي استمرار پيشرفت اقتدار ملي خواندند و با تشريح نكات و ظرائفِ مفهوم بسيار مهم بصيرت تأكيد كردند: «جوانان بيدار، بصير و پرشور ايران، با ادامه تلاش مبارك خود در مسير سربلندي ايران اسلامي، براي اسلام پرعظمت، ميهن عزيز، ملت بزرگوار و تاريخ اين سرزمين بزرگ، عزت و افتخار مي‌آفرينند.»

حضرت آيت الله خامنه‌اي در اين ديدار كه در شبستان امام خميني حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها برگزار شد در تبيين عميق ضرورت بصيرت ملي، برنامه ريزي بلند مدت جبهه دشمنان اسلام و انقلاب را واقعيتي انكارناپذير خواندند و خاطرنشان كردند: «شواهد و قرائن فراوان اثبات مي‌كند، حوادثي كه گاه در كشور رخ مي‌دهد از جمله حوادث سال 78 و فتنه 88، از نتايج برنامه‌ريزي‌هاي ميان مدت و بلندمدت دشمن است.»

ايشان، قضاياي سال گذشته را تجديد حياتي براي برنامه‌هاي دشمن دانستند و افزودند: «البته آنها سعي كردند كه در فتنه سال 88 با ملاحظه همه جوانب، اقدام كنند اما به فضل خدا شكست خوردند كه البته در سايه حضور و هوشياري ملت، بايد شكست مي‌خوردند.»

رهبر انقلاب اسلامي، تداوم توطئه‌هاي استكبار را با وجود شكست‌هاي متعدد آنان، نشانه مأيوس نشدن زورگويان جهاني خواندند و افزودند: «با توجه به اين واقعيت، نظام اسلامي و ملت ايران نيز بايد هوشيارانه به دنبال برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت باشند.»

ايشان، با يادآوري تلاش مراكز و كانونهاي "فكري، سياسي و فرهنگي‌" براي برنامه ريزي بلندمدت افزودند: «آنچه زمينه اساسي اين برنامه ريزي راهبردي را فراهم مي‌كند، افزايش و تعميق بصيرت عموم مردم به ويژه جوانان است

حضرت آيت الله خامنه‌اي، جوانان را ميدان‌دار عرصه بصيرت ناميدند و تأكيد كردند: «بصيرت نورافكني است كه در تاريكي‌ها، راه را نشان مي‌دهد و قطب نمايي است كه در بيابانهاي پرغبارِ حيرت، مسير صحيح حركت به سمت هدف را مشخص مي‌سازد.»

رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت ذاتي بصيرت، اين مسئله را شرط لازم دستيابي به موفقيت كامل خواندند و افزودند: «اگر همه شرايط ديگر فراهم شود اما بصيرت وجود نداشته باشد، رسيدن به اهداف، عملاً ممكن نخواهد بود.»

ايشان بصيرت را در دو سطح "اصولي و مبنايي و بصيرت در قبال حوادث‌" طبقه‌بندي كردند و افزودند: «بصيرت در سطح اصولي آن، در فهم اساسي مفاهيم توحيدي و برخورداري از جهان بيني توحيدي، معنا و مفهوم مي‌يابد.»

حضرت آيت الله خامنه‌اي در تبيين بيشتر اين سطح از بصيرت افزودند: «در نگاه توحيدي، جهان، مجموعه‌اي نظام‌مند و قانونمدار و زندگي انسان كاملاً هدفدار است.»

رهبر انقلاب اسلامي، زندگي در نگاه توحيدي را، تلاش مستمرِ جهت‌دار و هدفمند دانستند و افزودند: «با اين نگاه، هستي و زندگي، زيبا و پرمعناست و هر حركت و تلاش داراي اجر و پاداش الهي است به همين علت در نگاه توحيدي، يأس و سرخوردگي و افسردگي، معنا ندارد.»

حضرت آيت الله خامنه‌اي در مقابل، جهان بيني مادي را، منجر به فقدان اهداف اساسي و هدايتگر در زندگي انسان خواندند و افزودند: «اين نوع نگاه به هستي، در لذت و سود شخصي خلاصه مي‌شود و يأس و نااميدي در انتظار كساني است كه به اينگونه اهداف دست پيدا نمي‌كنند.»

ايشان توجه و دقت در تفاوت اساسي معرفت مادي و غيرمادي را شكل دهنده و تحكيم بخش پايه‌هاي بصيرت دانستند و افزودند: «بايد اين نوع بصيرت را در نگاه و نگرش خود تأمين كنيم تا از نوعي استحكام و موفقيت هميشگي در فكر و عمل برخوردار شويم.»

رهبر انقلاب اسلامي، بصيرت در قبال حوادث گوناگون را سطح ديگري از مفهوم بصيرت برشمردند و با استناد به خطبه‌هاي مختلف نهج البلاغه به تبيين ابعاد مختلف اين نوع از بصيرت پرداختند.

ايشان خاطرنشان كردند: «بصيرت به تعبير اميرمؤمنان، يعني مشاهده درست و دقيق حوادث، تفكر و تدبر در آنها و سنجيدن مسائل و حوادث
حضرت آيت الله خامنه‌اي، بستن چشم بر روي حقايق واضح را از جمله لغزشگاههاي انسان دانستند و افزودند: «بايد چشمان خود را باز كنيم و از حوادث، سطحي عبور نكنيم تا در پرتو تفكر و تدبر و سنجش صحيح مسائل به بصيرت دست يابيم.»

حضرت آيت الله خامنه‌اي، فريب خوردن جمعي از ياران اميرمؤمنان در جنگ صفين را از مصاديق بارز بي بصيرتي در تاريخ دانستند و خاطرنشان كردند: «هنگامي كه لشكر معاويه در كاري عوام پسندانه، براي مقابله با امام و حاكم اسلامي، قرآن بر سر نيزه كرد عده‌اي، واقعيات صحنه را نديدند و چشمان خود را بر روي حقايق روشن بستند.»

رهبر انقلاب اسلامي، با اشاره به بي بصيرتي عده‌اي در حوادث پس از انتخابات عظيم سال گذشته رياست جمهوري افزودند: «عده‌اي بر اثر بي بصيرتي و به اشتباه، ادعاي تقلب را مطرح كردند، طبيعي است كه مدعيان اين ماجرا بايد دليل مي‌آوردند و پس از ارائه دليل از راهي كه قانون مشخص كرده، مسئله را شكايت و پيگيري مي‌كردند تا پس از بازرسي و بازبيني، حقيقت مشخص شود اما مدعيان تقلب، اين راه قانوني و مشخص را طي نكردند.»

ايشان افزودند: «با وجوديكه در آن زمان، مدت قانوني شكايات را تمديد كرديم و تأكيد شد كه آراي مردم در مقابل چشمان نمايندگان نامزدهاي معترض، بازبيني شود اما آنها اين شيوه قانوني را قبول نكردند و مشخص شد كه از قانون تمرد مي‌كنند.»

رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: «بصيرت پيدا كردن، دشوار نيست و همه مي‌توانند به آن دست يابند به عنوان مثال اگر راه معقول قانوني وجود دارد اما كسي از اين راه سرمي‌پيچد و كارهايي مي‌كند كه به ضرر ملت و كشور و منافع ملي است، طبيعتاً در هر نگاه و "قضاوت عادلانه، غيرجانبدارانه و متعارف‌"، اين فرد محكوم است.»

ايشان، غفلت را از ديگر مسائل منجر به بي‌بصيرتي دانستند و افزودند: «گاهي انسان در امور مهم نيز، دچار غفلت مي‌شود كه اين گونه لغزش‌ها گناه نيست اما اگر تداوم يابد، بي بصيرتي و غيرقابل قبول است.»

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه امروز غبار افكني در فضاي سياسي كشور، عمده‌ترين كار دشمن است، افزودند: «جبهه استكبار با به كارگيري ابزارها و شيوه‌هاي پيشرفته تبليغاتي خود تلاش دارد واقعيات كشور را دگرگون و وارونه جلوه دهد.»

حضرت آيت الله خامنه‌اي تأكيد كردند: «وظيفه جوانان در اين عرصه بسيار سنگين است زيرا بايد در اين فضاي غبارآلود، حقيقت را تشخيص دهند و محيط پيراموني خود را نيز از بصيرت برخوردار كنند.»

ايشان با اشاره به روشهاي پيچيده تبليغاتي جبهه استكبار از جمله ممزوج كردن حق و باطل به منظور گمراه كردن افراد و غبارآلود كردن فضا افزودند: «برخي هم در داخل دانسته يا ندانسته تبليغات دشمن را تكرار مي‌كنند و بازتاب مي‌دهند.»

رهبر انقلاب اسلامي در ادامه اين سؤال را مطرح كردند كه چرا در برخي مواقع و با وجود بصيرت، خطا و اشتباه افراد ادامه پيدا مي‌كند؟
حضرت آيت الله خامنه‌اي در پاسخ به اين سؤال، بصيرت را شرط لازم اما غيركافي دانستند و تأكيد كردند: «برخي افراد، حقايق را مي‌دانند ولي عزم و تصميم لازم براي بيان حقايق و دفاع از حق را ندارند كه چند عامل مي‌تواند دليل نبودِ عزم و اراده در اينگونه افراد باشد.»

ايشان افزودند: «عافيت طلبي، هواي نفس، شهوات، منافع شخصي و لجاجت از جمله عواملي هستند كه مانع از اقدام برخي افراد در دفاع از حق مي‌شود.»

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه چنين افرادي با دفاع نكردن از حق، به جهت گيري دشمن كمك مي‌كنند، خاطرنشان كردند: «برخي از افرادي كه اكنون از مسير انقلاب اسلامي جدا شده و در خدمت ضدانقلاب هستند، در دوره‌اي به صورت افراطي، انقلابي بودند اما به عللي گرفتار وضع فعلي شدند.»

حضرت آيت الله خامنه‌اي در بيان عللِ تغيير موضع صد و هشتاد درجه‌اي اين افراد، افزودند: «غفلت از پروردگار، و غفلت از وظيفه، انسان را اسير اينگونه چرخشها و گرفتاريهاي سنگين مي‌كند.»

ايشان با تأكيد بر اينكه بايد ميان معاند و غافل تفاوت قائل شد، خاطرنشان كردند: «در قضاياي فتنه سال گذشته نيز، برخي افراد بدون آنكه متوجه شوند كه اين فتنه همان براندازي است، وارد آن جنجال شدند.»

حضرت آيت الله خامنه‌اي با دعوت مؤكد از جوانان براي بصيرت، هوشياري و بيداري افزودند: «بايد پيچيدگي‌هاي دشمن را شناخت و مراقب ظواهر فريبنده او بود.»

حضرت آيت الله خامنه‌اي در بخش ديگري از سخنانشان ديدار با جوانان را، هميشه شورانگيز و روحيه بخش خواندند و خاطرنشان كردند: «حضور جوان در هر محيطي به دليل احساسات، انديشه و انگيزه‌هاي جوانانه، آن محيط را تحت تأثير قرار مي‌دهد و به همين دليل فضاي عمومي كشور كه اكثريت آن جوانان هستند فضايي سرشار از عزم، اراده، شور و عقلانيت است.»

ايشان با يادآوري نقش جوانان به ويژه جوانان قم در دوران نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب افزودند: «در مقاطع مختلف نهضت اسلامي و انقلاب اسلامي، جوانان قم همواره در صف مقدم بوده و از عهده امتحانات الهي نيز به خوبي برآمده‌اند.»

رهبر انقلاب اسلامي به نقش آفريني جوانان قمي در سالهاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي در مقابله با طراحي دشمنان اشاره و خاطرنشان كردند: «جبهه دشمن با يك طراحي پيچيده كه با استفاده از كارشناسان ايراني آن را تهيه كرده بود، قصد داشت از قم كه مركز انقلاب اسلامي است، آنتي تز و ضد "انقلاب‌" را به‌وجود آورد و آن را به ضد انقلاب تبديل كند اما به دليل هوشياري و تحليل درست مردم قم به ويژه جوانان و همچنين حماسه مردم تبريز اين طراحي شكست خورد.»

حضرت آيت الله خامنه‌اي افزودند: «جبهه دشمن، اين طرح را يكبار ديگر پس از رحلت امام (ره) در قم طراحي كرد كه اين بار نيز، هوشمندي جوانان قمي آن را ناكام گذاشت.»

ايشان در بخش ديگري از سخنانشان، با اشاره به نتايج فاجعه انگيز حركت سه قرن اخير دنياي غرب در جامعه بشري افزودند: «آنهايي كه روزي با ارائه تفكراتي همچون اومانيزم، ليبراليزم و دمكراسي، به دنبال آرامش و آسايش بشر بودند با سوءاستفاده از قدرت و ثروت ناشي از دست‌يابي به علم و فناوري، جناياتي آفريده و مي‌آفرينند كه در تاريخ بشر كم سابقه است.»

رهبر انقلاب اسلامي، ساماندهي دهها كودتا در كشورهاي مختلف و "آدمكشي توأم با خونسردي در عراق و افغانستان و ديگر كشورها‌" را از جمله نتايج دوري دنياي غرب از تفكرات الهي و معنويت خواندند و افزودند: «اينگونه واقعيات و جنايات نشان مي‌دهد كه سلطه گران غربي، دشمن بشريتند.»

رهبر انقلاب اسلامي، حركت ملت ايران را نقطه مقابل حركت انحرافي سه قرن اخير غرب خواندند و خاطرنشان كردند: «جواناني كه دانش را با تفكرات الهي دنبال مي‌كنند و در برنامه‌ها و اقدامات خود، خير مادي و معنوي ملت خود و همه بشر را پيگيري مي‌نمايند به فضل الهي، حركت مبارك خود را تا دستيابي به همه اهداف اسلام و انقلاب ادامه خواهند داد

ايشان تكميل دستاوردهاي گرانقدر سي سال اخير را وظيفه تاريخي جوانان ايران برشمردند و افزودند: «حال و آينده كشور متعلق به جوانان عزيز است و آنان خود را براي اداره سطوح مختلف كشور آماده كنند.»