با همکاری پلیس صورت می گیرد؛

شناسایی دقیق موقعیت قربانیان حملات جنایی با گوگل

شناسایی دقیق موقعیت قربانیان حملات جنایی با گوگل
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

گوگل با همکاری پلیس آمریکا در حال آزمایش فناوری تازه ای است که به نیروهای امنیتی امکان می دهد موقعیت مکانی دقیق افرادی که با شماره ۹۱۱ تماس می گیرند را شناسایی کنند.

به گزارش گرداب،در دو ماه اخیر موقعیت مکانی دهها هزار نفر از افرادی که با شماره ۹۱۱ تماس گرفته اند، به همین شیوه شناسایی شده و پلیس توانسته آنها را از مزاحمت های افراد مزاحم رهایی دهد.

اجرای این طرح آزمایشی با همکاری شرکت های West Corp.  و  RapidSOSصورت گرفته است. در حال حاضر افشای موقعیت مکانی تماس گیرندگان با شماره ۹۱۱ با همکاری اپراتورهای مخابراتی صورت می گیرد. اما فناوری جدید شناسایی محل دقیق استقرار جغرافیایی ۸۰ درصد از تماس گیرندگان را در عرض ۳۰ ثانیه ممکن می کند.

اپراتورهای مخابراتی می توانستند با خطای ۱۶۰ متر موقعیت تماس گیرندگان را مشخص کنند. اما فناوری جدید این رقم را به ۳۶ متر کاهش می دهد.

پلیس امریکا می گوید این تحول به شناسایی سریع تر افراد در معرض خطر می انجامد و از این طریق می توان هر سال جان حداکثر ده هزار نفر را نجات داد. با توجه به اینکه بسیاری از افرادی که با ۹۱۱ تماس می گیرند به زبان انگلیسی مسلط نیستند یا به علت شدت ترس و وحشت آدرس غلط می دهند، فناوری یادشده می تواند بسیار مثمر ثمر باشد. فناوری موقعیت یابی دقیق گوگل فعلا در ۱۴ کشور در دسترس است و استفاده کامل از آن توسط پلیس آمریکا تا قبل از پایان سال جاری میلادی آغاز می شود.