دستور کاخ سفید برای ساقط کردن پهپادهای غیرنظامی

دستور کاخ سفید برای ساقط کردن پهپادهای غیرنظامی
تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

مقامات کاخ سفید از نهادهای نظامی و انتظامی و همین طور سازمان های امنیتی این کشور خواسته اند تا پهپادهای غیرنظامی را ردگیری و ساقط کنند.

به گزارش گرداب، برنامه ریزی برای انجام چنین کاری از ماه ها قبل در جریان بوده و تعدادی از نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی آمریکا در حال برنامه ریزی برای همکاری مشترک در این زمینه هستند. البته جزئیات بیشتری در مورد این طرح افشا نشده است.

بر اساس این طرح پهپادهای غیرنظامی مشکوک و مزاحم ردگیری شده و با استفاده از سیگنال های رادیویی کنترل آنها در دست گرفته شده یا ساقط می شوند. اگر چه بر اساس قوانین موجود هوانوردی کاخ سفید اجازه طرح چنین درخواستی را ندارد،اما دولت ترامپ در این زمینه کاملا مصمم است.

البته در قالب این طرح برخی پهپادهای کوچکتر امکان خواهند یافت تا با ارسال اطلاعات هویتی و مکانی خود از سرنگونی خود جلوگیری کنند. پیش از این دولت آمریکا قانونی را تصویب کرده بود که به موجب آن تمامی پهپادهای فعال در آمریکا باید مشخصات هویتی خود را به ثبت می رساندند. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از مالکان پهپادها این دستورالعمل را اجرا کرده اند.