برای معرفی به رئیس جمهور؛

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای انتخاب شد

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای انتخاب شد
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

محمدباقر اثنی عشری به عنوان رئیس شورای مرکزی دوره پنجم سازمان نظام صنفی رایانه ای انتخاب شد.

به گزارش گرداب، نخستین نشست شورای مرکزی دوره پنجم این سازمان با حضور اعضای شورای مرکزی که در هیات عمومی به عنوان منتخبان صنف برگزیده شده بودند، تشکیل شد.

در این نشست محمدباقر اثنی عشری با ۲۰ رای، وحید تائب با ۲ رای و حمید توسلی با یک رای توسط اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند تا جهت صدور حکم رئیس سازمان به رئیس جمهور معرفی شوند.

سپس محمدباقر اثنی عشری به عنوان رئیس و عباس رمدانی با ۲۲ رای نائب رئیس اول و نظام الدین خوارزمی با ۲۰ رای نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

همینطور محمد اطرج نیز به اتفاق آرا به عنوان خزانه دار شورای مرکزی برگزیده شد.

در این نشست اثنی عشری گفت: در دوره پنجم فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای، در یک فضای جدید و دولت جدید، می توان برای آن جهشی که انتظار می رود، آماده شد.

وی بر لزوم اصلاح آیین نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد و افزود: اکنون پس از ۱۲ سال از آغاز فعالیت این سازمان، فرصت بازنگری در آیین نامه فراهم شده است و با همراهی و حضور وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات که تمایل به همکاری دارد، می توان برای این امر مهم اقدام کرد.

در این نشست به دلیل حساسیت برگزاری و انجام امور اجرایی نمایشگاه الکامپ سال آینده، اعضای شورا به اتفاق آرا هیات رئیسه شورای مرکزی را به عنوان شورای سیاستگذاری الکامپ و سیدحسن هاشمی را به عنوان مدیر اجرایی الکامپ انتخاب کردند.