Gerdab.IR | گرداب

تخریب مسجد

تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۳۸۹

صهیونیست ها مسجدی را در الخلیل تخریب کردند.

گرداب- گروهی از شهرک نشینان صهیونیست با حمله به روستایی در الخلیل مسجد این روستا را تخریب کردند.

صهیونیست های افراطی با حمله به مسجد روستای معلول در الخلیل واقع در کرانه باختری، دیواره جنوبی این مسجد را تخریب کردند.

شاهدان عینی در نزدیکی منطقه گفتند که صهیونیست ها برخی از وسایل این مسجد را نیز غارت کرده اند.

این مسجد از سال 1948 تاکنون به دلیل اخراج فلسطینیان از این روستا، بدون استفاده مانده بود.

گروهی از صهیونیست ها هفته گذشته هم به این مسجد حمله کرده و یکی از سنگ های تاریخی آن را سرقت کرده بودند.
 
منبع: قدس