مدیرکل طرح و توسعه شبکه زیرساخت منصوب شد

مدیرکل طرح و توسعه شبکه زیرساخت منصوب شد
تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

مدیرکل طرح و توسعه شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.

به گزارش گرداب، با حکم صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اصغر شمس جی به عنوان مدیرکل طرح و توسعه شبکه این شرکت منصوب شد.

اصغر شمس جی دارای مدرک مهندسی الکترونیک است و همکاری خود را با مجموعه مخابراتی کشور از سال ۷۲ به عنوان کارشناس بالانس مراکز و شبکه آغاز کرد.

ریاست اداره مهندسی سوئیچ های شبکه ، معاونت اداره کل طرح و مهندسی، مدیرکل دفتر مدیریت پروژه و بودجه و مدیرکل نظارت و آزمایش و تحویل شرکت ارتباطات زیرساخت از جمله مسئولیتهای وی در این شرکت بوده است.