کمتر از 10 درصد کاربران توئیتر صحت اخبار ارسالی را چک می کنند

کمتر از 10 درصد کاربران توئیتر صحت اخبار ارسالی را چک می کنند
تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

علیرغم انتشار گسترده اخبار جعلی و دروغین از طریق توئیتر، کمتر از 10 درصد کاربران این شبکه اجتماعی در مورد صحت و اصالت اخبار ارسالی حساسیت دارند و این مساله را کنترل می کنند.

به گزارش گرداب، تحقیقاتی که توسط دانشگاه بوفالو انجام شده، نشان می دهد که کمتر از 10 درصد از کاربران توئیتر در مورد اصالت اخبار موجود در این شبکه اجتماعی تردید کرده اند و به این موضوع اهمیت داده اند.

برای بررسی این موضوع واکنش کاربران توئیتر در قابل چهار شایعه متفاوت با تحقیق در مورد 20 هزار توئیت ارسالی بررسی شده و مشخص گردیده که در مجموع بین یک تا نه درصد کاربران توئیتر در مورد دقت و صحت شایعات یادشده واکنشی نشان داده و این مساله را جدی گرفته اند.

در مقابل بین 86 تا 91 درصد از کاربران توئیتر بدون آنکه در مورد صحت و اصالت شایعات ارسالی تحقیق کنند آنها را بازارسال کرده یا مجددا به اشتراک گذاشته اند.

متخصصان هشدار می دهند که بی توجهی به این موضوع می تواند روند مقابله با انتشار اخبار جعلی و دروغین را با مشکل مواجه کرده و بازار شایعه پراکنان را در فضای مجازی داغ نگهدارد.