براساس سرشماری سال ۹۵

تعداد مشترکان تلفن همراه به ۸۲ میلیون نفر رسید

تعداد مشترکان تلفن همراه به ۸۲ میلیون نفر رسید
تاریخ انتشار : ۰۹ خرداد ۱۳۹۷

تعداد مشتركان تلفن همراه مشغول به كار در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٠، ٤٠ برابر شده است به طوري كه اين مشتركين در سال ١٣٨٠، ٢٠٨٧٣٥٣ نفر و در سال ١٣٩٥، به ٨٢٨٨٣٤٤٧ نفر رسيده است.

به گزارش گرداب، تعداد مشترکان تلفن همراه مشغول به کار در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٠، ٤٠ برابر شده است به طوری که این مشترکین در سال ١٣٨٠،  ٢٠٨٧٣٥٣ نفر و در سال ١٣٩٥، به ٨٢٨٨٣٤٤٧  نفر رسیده است.

براساس آخرین سالنامه آماری کشور (١٣٩٥)، به‌ازای هر ایرانی ٦ ساله و بیشتر، ٢,١٥ خط تلفن همراه واگذار شده است که ١.١٦ خط از آن، مشغول به کار هستند. به عبارتی فقط ٥٤ درصد از خطوط واگذار شده تلفن همراه کشور، مشغول به کار می‌باشند که استان البرز با ٢٤ درصد به عنوان کمترین استان‌ها و کردستان و یزد با ٦٣ درصد، بیشترین خطوط مشغول به کار، نسبت به خطوط واگذار شده تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد مشترکان تلفن همراه مشغول به کار در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٠، ٤٠ برابر شده است به طوری که این مشترکین در سال ١٣٨٠،  ٢٠٨٧٣٥٣ نفر و در سال ١٣٩٥، به ٨٢٨٨٣٤٤٧  نفر رسیده است.

استان اصفهان با ٣٦ برابر شدن تعداد مشترکین تلفن همراه در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٠، کمترین افزایش و استان کردستان با ٢٦٠ برابر شدن، بیشترین افزایش در تعداد مشترکین تلفن همراه را داشته است.

اپراتور رایتل با ٢٧,٤ درصد، کمترین و همراه اول با ٧٢ درصد بیشترین خطوط مشغول به کار نسبت به خطوط واگذار شده را در سال ١٣٩٥، داشته‌اند.

در سال ١٣٩٥ همراه اول ٥٩ درصد و ایرانسل ٣٩ درصد و رایتل ٢ درصد از خطوط مشغول به کار تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.