دبیر ستاد ICT معاونت علمی خبر داد؛

«شرکتهای خلاق» مشمول قانون دانش بنیان می‌شوند

«شرکتهای خلاق» مشمول قانون دانش بنیان می‌شوند
تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

دبیر ستاد توسعه فضای مجازی معاونت علمی از برنامه ریزی برای شناسایی شرکتهای خلاق که ماهیت دانش بنیان ندارند خبر داد و گفت: این شرکتها مشمول قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می شوند.

به گزارش گرداب، با بیان اینکه طرح «شناسایی شرکتهای خلاق» در مرحله عملیاتی شدن در معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است و به زودی در ستاد توسعه ICT و فضای مجازی، رونمایی می شود، گفت: شناسایی شرکتهای خلاق به این معنی است که شرکتهایی که شرایط دانش بنیان شدن را به ذات ندارند و ماهیت آنها آن سطح تکنولوژی که قانون دانش بنیان دیده را فراهم نکند، شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه این شرکتها، شرکتهای نوآور و خلاقی هستند که به فضای اقتصاد دانش بنیان کشور کمک می کنند ادامه داد: بنابراین مطابق با برنامه مدنظر، این شرکتها را شناسایی و حمایت می کنیم؛ این حمایت نزدیک و همتراز با قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان خواهد بود.

دبیر ستاد توسعه ICT و فضای مجازی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه شناسایی شرکتهای خلاق در ۳ موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات، گیاهان دارویی و فناوریهای نرم در دستور کار قرار دارد، افزود: بخش اصلی این پروژه مربوط به شرکتهای فناوری اطلاعات است که قابلیتهای دانش بنیان شدن ندارند اما خلاقیت و نوآوری دارند.

وی گفت: شرکتهای خلاق چیزی متفاوت از مفاهیم دانش بنیان را دارند که در قانون دانش بنیان و آیین نامه ها و ارزیابی ها آمده است. برای مثال شرکتی در حوزه صنایع دستی نوآور است اما استانداردهای دانش بنیان را ندارد چرا که ماهیت کار این شرکت، فنی نیست. به همین دلیل این شرکت نوآور در صنایع دستی، در دسته شرکتهای خلاق قرار می گیرد.

فقیهی با تاکید براینکه تعریف شرکتهای خلاق متفاوت از استارتاپ است ادامه داد: قرار است اکوسیستمی فراهم شود تا شرکتهایی که قابلیت دانش بنیان شدن را ندارند، بتوانند از حمایتهای همتراز با شرکتهای دانش بنیان بهره مند شوند.

دبیر ستاد توسعه ICT فضای مجازی معاونت علمی تصریح کرد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکانیزم های تشخیص و ارزیابی شرکتهای خلاق در ستاد توسعه ICT معاونت علمی در حال انجام است و به محض آنکه شرکتی به عنوان شرکت خلاق شناسایی شود می تواند از مزایای معافیت مالیاتی و تسهیلات دیگر استفاده کنند.

وی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم با توجه به شرایط موجود، بیش از چند هزار شرکت پتانسیل حضور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرکت خلاق را داشته باشند. چرا که از مجموع شرکتهای دانش بنیان در کشور، بیش از ۴۰ درصد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول هستند و براین اساس پیش بینی می شود که در حوزه شرکتهای خلاق نیز بیش از ۵۰ درصد شرکتهایی که وارد می شوند، جنسشان ICT است و این می تواند حجم بالای چند هزار شرکت باشد.

فقیهی با اشاره به اینکه در حال تدوین استانداردها با رعایت حداقل ها هستیم، گفت: به زودی و حداکثر تا یک ماه آینده شرایط شناسایی شرکتهای خلاق از طریق فراخوان اعلام می شود و استارتاپهایی که نمی توانند دانش بنیان باشند می توانند از طریق ارائه درخواست در این زمینه اقدام کنند.