Gerdab.IR | گرداب

دانش آموزان در تیررس فتنه‌گران

تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۸۹

اخیرا بعضی از گروه‌های سیاسی، نشریات سیاسی متناسب با کشش فکری دانش‌آموزان را به‌صورت غیرمجاز در مدارس توزیع می‌کنند.

گرداب- شنیده شده برخی از جریانات سیاسی، مدارس را در هدف‌گذاری‌های سیاسی خود به عنوان پایگاه آماده‌سازی افکار ودروازه ورود به اجتماعات خانوادگی در نظر گرفته‌اند و با یک حرکت ریشه‌ای وهدفمند ، نشریات سیاسی تعدیل شده و متناسب با کشش فکری دانش‌آموزان طراحی نموده و به‌صورت غیر مجاز در مدارس توزیع نموده‌اند .

این اقدام در برخی از مدارس کشور انجام شده است و متأسفانه واکنش مناسبی نیز از سوی مسؤولان دیده نشده است

منبع: جوان آن‌لاین