حق امتیاز جدید آمازون برای پهپادهای جابجاکننده وسایل

حق امتیاز جدید آمازون برای پهپادهای جابجاکننده وسایل
تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

به تازگی حق امتیاز اختراع جدیدی از آمازون منتشر شده که مربوط به یک پهپاد با کیسه هوای شناور، واحد رانندگی و ماژول کنترل است. این هواپیما برای جابجایی اجسام در انبار به کار می رود.

به گزارش گرداب، آمازون ۳ سال قبل حق امتیاز اختراعی برای یک هواپیمای بی سرنشین برای سیستم انبارداری ثبت کرده که به تازگی منتشر شده است.

 این ماشین عجیب یک هواپیمای بی سرنشین با «کیسه هوای شناور» ، «قابلیت نگهداری»، واحد رانندگی و یک ماژول کنترل است.

قابلیت نگهداری در این هواپیما یک چنگک بزرگ است. همچنین پهپاد مذکور احتمالا دارای پروانه هایی  برای بلند کردم اجسام و هدایت حرکات است.

 طبق این حق امتیاز پهپاد عجیب در انبارها و درنقاط غیر قابل دسترس استفاده می شود.

 در متن آن آمده است: سیستم های انبار در ساختمان های بزرگ بین کف و نیم طبقه بالای آن تقسیم می شوند.  حرکت دادن اشیای انبار از مناطقی که اجسام زیادی دارد با استفاده از واحدهای زمینی موجود کار مشکلی است.

این درحالی است که آمازون حق امتیاز های اختراعات جدیدی ثبت می کند که بیشتر آنها ساخته نمی شوند.