با حکم وزیر ارتباطات؛

رئیس شورای راهبردی توسعه مدیریت زیرساخت منصوب شد

رئیس شورای راهبردی توسعه مدیریت زیرساخت منصوب شد
تاریخ انتشار : ۰۳ تير ۱۳۹۷

رئیس شورای راهبردی توسعه مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت با حکم وزیر ارتباطات و فناورری اطلاعات، منصوب شد.

به گزارش گرداب، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی صادق عباسی شاهکوه (مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت) را به عنوان «رئیس شورای راهبردی توسعه مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت و نماینده وزیر در این شورا» منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «امید است با اتکال به قادر متعال ضمن هماهنگی و تعامل مستمر با شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ارتباطات، در انجام وظایف محوله به منظور طراحی ساز وکارهای مناسب برای اجرایی کردن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موفق و موید باشید.

امیدوارم با اجرای تکالیف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری در ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری موفق باشید.

همچنین به منظور همسو کردن تدابیر و پیروی از سیاست های ابلاغی، ضروری است ضمن ارسال منظم مصوبات شورا و ثبت صورتجلسات در سامانه مربوطه، همکاری لازم با دبیرخانه مرکزی شورای توسعه مدیریت وزارت ارتباطات معمول و گزارش های مورد درخواست، ارسال شود.»