رژیم مصرف رسانه

موشن گرافیک چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم - 1

موشن گرافیک چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم - 1
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۹۷

رژیم مصرف رسانه برای ما تعیین می‌کند که کدام مواد برای ما مضر و کدام مواد مفید هستند و به چه میزان باید از محتوای رسانه‌ای استفاده کرد تا هم نیاز ما برطرف شود هم سلامت رفتاری ما به خطر نیفتد.

دانلود