Gerdab.IR | گرداب

درخواست پاپ براي مقابله با همجنس‌گرایی

تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۳۸۹

رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی خود در بارسلون همچنین گفت که عشق و وفاداری تنها در چارچوب تشکیل خانواده متشکل از زن و مرد ممکن است.

گرداب- پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک‌های جهان که به اسپانیا سفر کرده است روز یکشنبه از دولت‌های کشورهای مسیحی خواست از خانواده مبتنی بر ازدواج زن و مرد حمایت کنند.

رهبر کاتولیک‌های جهان در حالی چنین درخواستی را مطرح می‌کند که دولت اسپانیا ازدواج همجنس‌بازان را در سال 2005 قانونی کرد. پاپ گفت عشق عام و جدا نشدنی زن و مرد چارچوب و مبنایی موثر برای زندگی انسانی است.

پاپ اکنون مدتی است که در سخنرانی‌های خود به طور مرتب تاکید می‌کند که خانواده انسانی باید بر اساس ازدواج بین مرد و زن باشد. رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی خود در بارسلون همچنین خاطرنشان کرد عشق و وفاداری تنها در چارچوب تشکیل خانواده متشکل از زن و مرد ممکن است.

منبع: وطن امروز