Gerdab.IR | گرداب

چت،دنيايي دروغين براي جوانان !

جرقه ازدواج‌هاي اينترنتي با شستي‌هاي کيبورد

تاریخ انتشار : ۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

با گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي به ويژه اينترنت، آشنايي‌هاي اينترنتي با طراحي فضاها و اتاق‌هايي به اين منظور شکل گرفته است، بيشتر مشتريان اين اتاق‌ها جواناني هستند که به دنبال همکلامي و آشنايي در اين اتاق‌ها مي‌گردند، از طرفي جرقه ازدواج‌هاي اينترنتي نيز در همين اتاق‌ها با شستي‌هاي کيبورد زده مي‌شود، اما اين ازدواج‌ها چقدر پايدار و ريشه‌اي هستند؟

با گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي به ويژه اينترنت، آشنايي‌هاي اينترنتي با طراحي فضاها و اتاق‌هايي به اين منظور شکل گرفته است، بيشتر مشتريان اين اتاق‌ها جواناني هستند که به دنبال همکلامي و آشنايي در اين اتاق‌ها مي‌گردند، از طرفي جرقه ازدواج‌هاي اينترنتي نيز در همين اتاق‌ها با شستي‌هاي کيبورد زده مي‌شود، اما اين ازدواج‌هاچقدر پايدار و ريشه‌اي هستند؟

تو براي خودت مي نويسي...ديگران براي تو پيغام مي گذارند و نظرشان را در مورد نوشته ات مي گويند، تو هم به وبلاگ ها و چت ها مي روي و نظرت را مي نويسي ،با وبلاگ و وبلاگ نويسي و چت دنيايي داري.

تاريخچه وبلاگ نويسي راهي براي گسترش محتواي الکترونيک

در دنياي اينترنت با ورود وبلاگ ها در سال هاي اخير نقش عمده اي در توليد محتواي الکترونيکي ايفا نموده است. به واقع مي توان گفت وبلاگ ها تلاش جمعي افراد حرفه اي ، نيمه حرفه اي و آماتور براي گسترش محتواي الکترونيک بود . اما در اين ميان آسيب هايي نيز در عرصه وبلاگ نويسي وجود دارد که در اين نوشتار به صورت خلاصه مورد بررسي قرار مي گيرند

"دنياي وبلاگ نويسي" . هر وقت دلت تنگ مي شود به سراغش مي آيي و سنگ صبور تو وبلاگت مي شود و مثل يك دوست حرف هايت را مي شنود، در ميان وبلاگ ها با تعدادي دوست مي شوي چون شبيه تو فكر مي كنند

اعتماد به حرف هاي کسي که نمي شناسي

در اين ميان با يک نفر که حرف هايش برايت زيبا است آشنا مي شوي، مدت ها با هم حرف مي زني و بدون آن که او را بشناسي به حرف هايش اعتماد مي کني. بعد از کوتاه زماني اسم هاي مستعار كنار مي رود و تو با شخصيت آشناي اينترنتي ات خو مي گيري و .... اين سر آغاز آشنايي هايي است كه گاهي حتي تا آخر عمر طول مي كشد!

علاوه بر وبلاگ نويسي سايت هايي براي چت کردن وجود دارد که همانند دنياي وبلاگ با فردي که هيچ گونه شناختي نسبت به او نداري مکالمه مي کني و بعد از مدتي با او آشنا و هم کلام مي شوي

 مشتريان چت چه کساني هستند؟
با گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي به ويژه اينترنت، آشنايي‌هاي اينترنتي با طراحي فضاها و اتاق‌هايي به اين منظور شکل گرفت. بيشتر مشتريان اين اتاق‌ها جواناني هستند که به دنبال همکلامي و آشنايي در اين اتاق‌ها مي‌گردند، از طرفي جرقه ازدواج‌هاي اينترنتي نيز در همين اتاق‌ها با شستي‌هاي کيبورد زده مي‌شود، اما اين ازدواج‌ها چقدر پايدار و ريشه‌اي هستند؟ آيا شرايط يک آشنايي استاندارد در اين فضا فراهم مي‌شود؟ مخاطرات اين نوع آشنايي‌ها چیست؟

چت،دنيايي دروغين براي جوانان !

در دنياي واقعي چنين آشنايي ها در بعضي از مواقع به جدايي کشانده مي شود ، چطور مي‌توان انتظار داشت در دنياي خيالي اينترنت که خيلي راحت مي‌توان دروغ‌هاي بزرگي به‌هم بافت، اين اتفاق نيفتد؟ واقعا چند درصد از اطلاعات مبادله شده در يک گفتگوي اينترنتي مي‌تواند واقعيت داشته باشد؟ آيا کسي حاضر است بناي زندگي‌اش را بر روي اين آگاهي‌هاي واهي و توخالي برپا کند؟

فقط زماني اين نوع آشنايي‌ها مي‌تواند به يک آشنايي سالم تبديل شود که در درجه اول با بلوغ هيجاني هر دو فرد، موسسات کنترل شده همراه با متخصصان مربوط در فضاي اينترنت وجود داشته باشند که بتوانند به طرفين مشاوره بدهند، ضمن اين‌که در گام بعدي خانواده‌ها در جريان اين آشنايي قرار گيرند، نه اين‌که همه‌چيز به صورت پنهاني بين دختر و پسر اتفاق بيفتد.

از پشت صفحه مانيتور رشته‌هاي ارتباط با همديگر را مي‌تنند...

‌شما پسر يا دختري را تصور کنيد که دقيقا بر مبناي خيال از پشت صفحه مانيتور رشته‌هاي ارتباط با همديگر را مي‌تنند و با اين که اين تنيدن کار لذت‌بخشي براي آن دو است، اما متوجه نمي‌شوند اين رشته‌ها آنقدر متراکم و حقيقي نيست که تاب وزن واقعيت را داشته باشد

درواقع ذهن دختر يا پسر در لحظه چت تصوير ذهني را با تصوير عيني اشتباه مي‌گيرد.از طرفي، اعتياد به اين تصوير ذهني حاصل از وقت گذراني در دنياي مجازي، فرد را از دنياي واقعي و دغدغه‌هايش ازجمله کار، تحصيل، تفريح و مسووليت‌هاي ديگر باز مي‌دارد. او مجبور است تا پاسي از شب چشم‌هايش را به مانيتور بدوزد و صبح فردا را با احساس خستگي، خمودگي و ضعف آغاز کند

کساني که از فضاي چت استفاده مي‌کنند،بيشتر جواناني هستند که در خانواده‌هايي به دور از فضاي مطلوب ارتباطي زندگي مي کنند

چت ارتباطي آسان براي گفتگو با جنس مخالف

در واقع فرزندان چنين خانواده‌هايي که از مهارت‌هاي بالايي در ارتباط با پيرامون خود برخوردارند، نيازي به اين ارتباط غيرواقعي نمي‌بينند، اما فرزندان خانواده‌هايي با محدوديت‌هاي ارتباطي، چت را وسيله‌اي راحت براي گفتگو با جنس مخالف مي‌دانند .در واقع زماني که چنين دوستي هايي که در زمان کوتاه آن هم از طريق چنين ارتباطي اگر به ازدواج ختم شود مطلوب است و همچنين بعدها در روابط زوج‌ها با هم تاثيرات عميقي مي‌گذارند ؟

اعتقادکارشناسان در اين زمينه

به اعتقاد يک کارشناس اجتماعي دختر و پسري جواني که از طريق اينترنت با هم آشنا شده‌اند و بعد هم اين آشنايي به ازدواج کشيده شده است تحت تاثير فضاي احساسي جاي پديده‌هاي خوب و بد را در ذهنشان جابه‌جا مي‌کنند، اما اين جابه‌جايي زمان زيادي طول نخواهد کشيد و ذهن آنها به شناسايي دوباره مولفه‌هاي خوب و بد خواهد رفت

 و البته مي توان گفت بسياري از اين ازدواج ها به خوبي و شايد بهتر از ساير ازدواج هاي ديگر به سرانجام مي رسد به شرط آنکه هر دو طرف مقابل از نظر بلوغ فکري به مرحله رشد رسيده باشند و بتوانند تصميم گيري هايشان را درست و دقيق انجام دهند

اين کارشناس معتقد است: در زمان هاي گذشته عواملي نظير اينترنت و دوستي هاي خياباني وجود نداشت
و ازدواج ها بر اساس سنت هاي قديمي پيوند مي گرفت در حالي که امروز با وجود دوستي هايي که وجود دارد دوام ازدواج کم شده است

منبع : پایگاه خبری رجانیوز به نقل از شبکه خبری برنا

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=25021