Gerdab.IR | گرداب

صنعت ایران مصون از ویروس استاکس‌نت

تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۸۹

ویروس استاکس‌نت به محیط صنعتی ایران خسارتی وارد نکرده است.

ویروس استاکس‌نت به محیط صنعتی ایران خسارتی وارد نکرده است.

به گزارش گرداب، حمید علیپور، معاون گسترش امنیت فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: «هیچ گزارشی درباره خسارت وارد کردن ویروس استاکس‌نت به محیط صنعتی، دریافت نشده است.»

وی با اشاره به این که گروه‌های متعددی برای پاکسازی این ویروس تشکیل شده است گفت: «بیش از 70 درصد نقاط حساس کشور پاکسازی شده است، اما دستگاه‌ها درباره موفقیت این پاکسازی، آمار دقیقی ارائه نکرده‌اند.»

علیپور افزود: «با اطلاع رسانی و حمایت‌ها و آموزش‌های داده شده، بسیاری از سازمان‌ها درباره این ویروس حساس شده‌اند و با آن مقابله می‌کنند.»

وی ریشه کنی کامل ویروس استاکس‌نت را مرحله بعدی اقدام بیان کرد و گفت: «در این کار، از تکمیل پاکسازی اطمینان حاصل خواهیم کرد.»

منبع: واحد مرکزی خبر