دسترسی 64 میلیون نفر به اینترنت پرسرعت در سال اول برنامه ششم

دسترسی 64 میلیون نفر به اینترنت پرسرعت در سال اول برنامه ششم
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۷

در پایان سال اول برنامه 5 ساله ششم توسعه در سال ۱۳۹۶، ضریب نفوذ خانوارهای متصل به پهن باند به 72.8 درصد رسید و 64.97 میلیون مشترک به اینترنت پرسرعت ثابت و سیار دسترسی پیدا کردند.

به گزارش گرداب، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در در برنامه ششم توسعه پرداخته است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آخرین وضعیت شاخص های ارتباطی و فناوری اطلاعات در  سال 96 را اعلام کرده است.

در این گزارش به جبران عقب ماندگی‌های زیرساخت ICT از طریق توسعه و ایجاد شبکه فیبر نوری کشور اشاره شده که از ۵۱۲۹۷ کیلومتر در سال ۱۳۹۲ با افزایش ۱۱۱۰۵ کیلومتر، به 62602 کیلومتر و با افزایش ۰ ۴۲۶ کیلومتر در سال ۱۳۹۵ به ۶۷۰۶۲ کیلومتر در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

وضع موجود پهنای باند اینترنت بین الملل با افزایش ۹٫۳ برابر از 72 Gbps  در سال ۱۳۹۲به Gbps 743 در سال ۱۳۹۵ و افزایش ۵۳۹ گیگابیت بر ثانیه به Gbps 1282 در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

توسعه ترانزیت ترافیک بین الملل از ۱۱۶ گیگابیت بر ثانیه در سال ۱۳۹۲ به ۵۶۰ گیگابیت بر ثانیه در سال ۱۳۹۵ و افزایش ۹۴۰ گیگابیت بر ثانیه در سال ۱۳۹۶ به ۱۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

پیشرفت پروژه ساخت و آزمون ماهواره سنجش از دور «آت ست» از ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به 67.5درصد در سال ۱۳۹۵ و با افزایش 10.8 درصدی به 78.3 درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

ثبت بین المللی ایستگاه های رادیویی از ۲۵۵۳۵۹ در سال ۱۳۹۲ به ۲۶۵۹۶۳ در سال ۱۳۹۵ و افزایش ۳۶۴۱ ایستگاه ثبتی، تعداد کل ایستگاه های ثبت شده در سال ۱۳۹۶ به ۲۶۹۶۰۴ ایستگاه رسیده است.

افزایش پوشش جغرافیایی پایش طیف فرکانس از ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶۱ درصد در سال ۱۳۹۵ و 62.2 درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

با توجه به آخرین گزارش مرکز آمار کشور ضریب نفوذ خانوارهای متصل به پهن باند از 37.8 درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵ و با افزایش 12.8 درصدی به 72.8 درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

برای رفع تبعیض در استفاده از خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی امکان دسترسی ۵۵۳۲۵ روستا از کل روستای کشور معادل 89.6درصد در سال ۱۳۹۶ به شبکه های ارتباطی برقرار شده است و با وجودی که در سال ۱۳۹۲ امکان دسترسی پرسرعت برای روستاها فراهم نبود با این حال با افزایش توسعه دسترسی خدمات الکترونیکی امکان دسترسی پرسرعت برای تعداد ۱۲۰۷ روستای دیگر نیز طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ فراهم شد به طوری که در سال ۱۳۹۶ تعداد روستاهای با امکان دسترسی پرسرعت به ۲۸۶۰۴ رسیده است، به عبارتی 51.7 درصد روستاهای دارای ارتباط و ۷۲ درصد روستاهای بالای بیست خانوار، دارای دسترسی پرسرعت هستند.

ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت برای کاربران (۶ ساله و بیشتر) از 31.4 درصد در سال ۱۳۹۲ به 48.8 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده که با افزایش 15.2 درصدی و رسیدن تعداد کاربران اینترنت پرسرعت به 46.31 میلیون، ضریب نفوذ کاربران ۶ ساله و بیشتر به ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

با توسعه دسترسی پرسرعت (ثابت و سیار) تعداد مشترکین پرسرعت از 5.33 میلیون مشترک در سال ۱۳۹۲ به 57.8 میلیون مشترک در سال ۱۳۹۵ و با افزایش 7.17میلیون مشترک به 64.97 میلیون مشترک در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از 83.98 درصد در سال ۱۳۹۲ به 104.25 درصد در سال ۱۳۹۵ و افزایش 6.5 درصدی به 110.75 درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

افزایش تعداد خدمات نوین پستی از ۷ خدمت در سال ۱۳۹۲ به ۳۴ خدمت در سال ۱۳۹۵ و ۳۶ خدمت در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیک از ۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.