مشکلات ما با نخبگان تک‌رشته‌ای حل نمی‌شود

مشکلات ما با نخبگان تک‌رشته‌ای حل نمی‌شود
تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر این که باید رشته‌ها و پژوهش‌های میان رشته‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز علمی توسعه یابد گفت: مشکلات اجتماعی ما امروزه با نخبگان تک رشته‌ای حل نمی‌شود و ما نیازمند شبکه‌ای از نخبگان چند رشته‌ای و میان رشته‌ای هستیم.

به گزارش گرداب، دکتر ابوالحسن فیروزآبادی در "دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی" ، فناوری را مهمترین رکن فضای مجازی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر فناوری‌های موجود در فضای مجازی از طریق اقتصادی در حکومت‌ها مداخله می‌کنند و اقتصادهای جدیدی را با نام‌ها و عناوین جدید شکل می‌دهند. ضمن این که ویژگی اجتماعی به عنوان رکن مهم دیگر فضای مجاری امروزه در جوامع مختلف مطرح می‌شود و می‌توانیم از آن به عنوان مهمترین رکن نام ببریم چرا که در این فضا اتصالات شبکه‌ای شکل می‌گیرد و این شکل اجتماعی شبکه‌ای بر تمامی شئونات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیستی و حقوقی تأثیر می‌گذارد، به گونه‌ای که حتی در بخش حکومت وجهه اجتماعی به عنوان یکی از تعریف‌های اساسی شناخته می‌شود و از تکنولوژی‌های موجود با عنوان تکنولوژی‌های اجتماعی نام می‌برد و معتقد هستند هیچ زمانی به اندازه امروز تکنولوژی‌ها جنبه‌های اجتماعی نداشتند.

دبیر شواری عالی فضای مجازی با تاکید بر این که ما امروزه با ظهور قدرت جدید شبکه‌ای و نرم مواجه هستیم، گفت: این قدرت تمامی وجهه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی سیاسی را تحت تأثیر خود قرار داده است و با پدیده‌های هوشمند در نوع حکومت مداخله ایجاد می‌کند به گونه‌ای که امروز پلت فرم‌ها برای ما هنجارسازی کرده و هنجارها را تبدیل به ارزش می‌کنند و در نهایت این ارزش‌ها به جوامع تحمیل و جوامع نیز بر اساس آن حرکت می‌کنند البته این پدیده‌ها باید مورد مطالعه جدی قرار بگیرد.

فیروزآبادی با بیان این که در شرایط امروز باید اهمیت قدرت نرم را در کنار قدرت سخت قرار بدهیم، گفت: اهمیت قدرت نرم به گونه‌ای است که در تمامی حوزه‌های زندگی حتی سیاسی وارد شده و مباحثی نظیر مشارکت اجتماعی و جامعه مدنی را مطرح می‌کند و به همین دلیل است باید به اندازه قدرت سخت به قدرت نرم نیز توجه کنیم.

وی با تاکید بر این که سرعت تحولات جوامع نیز به دلیل ظهور فضای مجازی افزایش یافته است، اظهار کرد: امروز با وجود فضای مجازی مسائل حکمرانی دیگر که به صورت پنج ساله تدوین و اجرایی می‌شوند از بین رفته و این نظام حکمرانی ۵ تا ۸ ساله نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اصل باشد. بنابراین باید همزمان با این تحولات تصمیم گیری‌ها نیز باید به روز تر شود.

فیروزآبادی با تاکید بر این که مسئله هویت در فضای مجازی حل نشده است، گفت: متأسفانه این خلأ باعث شده که تمامی اتصالات و ارتباطات در فضای مجازی در یک گمنامی صورت بگیرد. قرار بود یک نوع شفافیت در فضای مجازی ایجاد شود اما نوعی کدری در این شفافیت به وجود آمد ضمن این که مسئولیت پذیری و پاسخگویی در حکمرانی در توسعه فضای مجازی به طور جدی در معرض خطر قرار گرفت.

دبیر شواری عالی فضای مجازی امنیت را یکی از مسائل حل نشده در فضای مجازی عنوان کرد و افزود: علت این که همچنان امنیت به موضوعی غیرقابل حل در فضای مجاز تبدیل شده این است که فضای حکمرانی اینترنت در اختیار یک شرکت آمریکایی است و این شرکت در سطح جهانی به دنبال نهادینه کردن هنجارهای تعریف شده خود است.

فیروزآبادی همچنین با تاکید بر این که اجتماعی شدن و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی نیازمند تخصص چند رشته‌ای است، اظهار کرد: امروزه این مشکلات با نخبگان تک رشته‌ای حل نمی‌شود بلکه ما نیازمند شبکه‌ای از نخبگان چند رشته‌ای و میان رشته‌ای هستیم بنابراین بر این اساس باید تجدید نظر اساسی در حوزه اصول و حکمرانی وجود داشته باشد تا بتواند تصمیمات بزرگ مبتنی بر مشارکت را بگیرد.

به گفته وی متأسفانه در فضای مجازی که یک فضای یکپارچه جهانی است بازیگران بین المللی به صورت تحاکمی در حال حکمرانی هستند و تلاش دارند با شکستن دیوارهای کشورها مبانی و ارزش‌های خود را تحمیل کنند و به همین دلیل در حکمرانی و آقابالاسری بر فضای مجازی و اینترنت تاکید دارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان با تاکید بر این که دانشگاه‌های ما باید رشته‌ها و پژوهش‌های میان رشته‌ای خود را توسعه دهند گفت: این مراکز نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای که فضای عمومی کشور را می‌سازند قرار بگیرند چرا که آنها می‌خواهند نظام‌های داخلی از جمله نظام‌های آموزشی ما را از حاکمیت ملی خارج کنند.