دبیر شورای عالی فضای مجازی

اقتصاد پلت فرمی چالش سرنوشت ساز اقتصاد آینده است

اقتصاد پلت فرمی چالش سرنوشت ساز اقتصاد آینده است
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: اقتصاد پلت فرمی چالش سرنوشت ساز ما در اقتصاد فضای مجازی آینده دنیاست که برای بازیگری در آن فرصت زیادی نداریم.

به گزارش گرداب، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در همایش نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به این که برای نقش آفرینی در اقتصاد پلت فرمی فقط دولت و حکومت تصمیم گیرنده نیستند، افزود: تمامی مردم باید برای نقش آفرینی در اقتصاد پلت فرمی تصمیم گرفته و تلاش کنند و اگر مردم، تکنولوژیست ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی در کنار حکومت که نماینده آنهاست حامی این تصمیم نباشند این استراتژی محکوم به شکست خواهد بود.

فیروزآبادی با بیان این که برای موفقیت در اقتصاد فضای مجازی نیاز به اجماع ملی آگاهانه همراه با نقش فعال است، تاکید کرد: پیشتر برای توسعه صرفا قبول این تصمیم از سوی مردم کفایت می کرد اما امروز برای موفقیت در اقتصاد فضای مجازی مردم باید نقش پذیری داشته باشند چرا که اقتصاد پلت فرمی همراه با تحول در سطح همه کاربران است بنابراین تمامی مردم برای حفظ استقلال در این جریان جهانی که شرکت ها رهبری آن را بدست گرفتند باید بپذیرند که صرفا مصرف کننده نباشند.

وی با اشاره به مسدود سازی برنامه های ایرانی بر روی اپل، تصریح کرد: حذف برنامه های ایرانی، اکانت‌ها و حساب‌های کاربری‌مان توسط پلت فرم ها یک تجربه است که به طور قطع به ایران محدود نمی شود و نوعی ابزار سیطره بر ملت هاست.

فیروزآبادی گفت: شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور معتقد است که اگر بتوانیم هر چه بیشتر پلت فرم ارایه دهیم و این پلت فرم ها را نه تنها در ایران که در کشورهای منطقه و بازارهای جهانی گسترش دهیم، می‌توانیم در جامعه پلت فرمی آینده نقش بیشتری داشته باشیم و اگر تسلیم شویم نه فقط بازنده سیاسی که علاوه بر آن، بازار و بسیاری از ارزش ها را نیز باید واگذار کنیم. البته خوشبختانه امروز شاخص های تولید محتوا و ایفای نقش در کشورهای در حال توسعه در اقتصاد فضای مجازی دنیا در حال افزایش است و نه ایران بلکه بسیاری از کشورها همچون کره جنوبی، اندونزی، روسیه، چین و حتی اروپا در حال تلاش برای سهم گیری از اقتصاد پلت فرمی دنیا هستند.

فیروزآبادی با اشاره به این که تنظیم رابطه دولت با بخش خصوصی به دلیل خواستگاه و کارکرد متفاوت آنها تلاش مضاعفی می‌طلبد، افزود: در کشور به دلیل ناهماهنگی سرعت قانون گذاری و مقرره گذاری با تحولات جهانی، همگرا شدن در این تحول جهانی کار سنگینی می‌طلبد و البته اقتصاد فضای مجازی حوزه ناشناخته‌ای است که از طریق گفت‌وگو و تقسیم کار می‌توان به آن دست یافت.

وی با بیان این که بخش خصوصی به شدت ضربه پذیر است و می تواند با یک تصمیم محدود سازی صادرات، مسدود سازی و یا فیلتر مورد تعرض قرار گیرد، گفت: دولت بایدبه عنوان یک شریک قوی و نه تحمیل کننده ضابطه ها با این بخش مشارکت کند.

وی با تاکید بر این که اقتصاد دیجیتال در دنیا جایگزین اقتصاد الکترونیکی شده است، اعلام کرد: شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی فراتر از این تعبیر که معتقد به اقتصاد فضای مجازی است و تاکید ما بر این است که بخشی از اقتصاد برآمده از فضای مجازی در حوزه های دیجیتال است و اگر تمرکز خود را در اقتصاد دیجیتال قرار دهیم نوآوری های ما در این حوزه نوعی پیروی و محدودیت در مدل ها و پارادایم های جهانی این فضا همچون شهر هوشمند، اینترنت اشیا، اقتصاد دولت گریز و پول‌های مجازی است و ما در اقتصاد دیجیتال معطوف به کشور و بازارهای داخل می شویم و سازندگان این فضا بازیگران پیشرو خواهند بود و ما در این بازی رقابتی بسیار فشرده بازنده خواهیم شد در حالی که باید نگاه ما فتح بازارهای جهانی باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: در نظام شبکه‌ای فضای مجازی مردم حضور فعال‌تری پیدا کردند و مرزهای جغرافیایی ضعیف شده است و شکل جدیدی از آرایش قدرت در حال شکل گیری است که می تواند هم فرصت باشد و هم تهدید بنابراین اگر منفعل باشیم به معنای از دست دادن بازار است و اگر تلاش کنیم می توانیم فرصت بازار گشایی جهانی داشته باشیم.

وی افزود: در اقتصاد فضای مجازی ارایه مدل های کسب و کار بسیار اهمیت دارد و این مدل ها می تواند تنظیم کننده حوزه روابط کنشگران این فضا باشد که در این حوزه بخش خصوصی و تشکل ها همچون سازمان نظام صنفی رایانه ای می توانند نقش آفرین باشند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهار داشت: فشار شکاف های ایجاد شده در این فضا در حوزه هایی همچون سخت افزار و نرم افزار به دلیل شکستن مرزها زیاد است و نیازمند شبکه سازی و همگرایی بین نیروهاست که در حوزه سخت افزار راه اندازی کامل زنجیره از نیمه هادی تا محصول نهایی نظیر گوشی های نسل پنجم به دلیل سرمایه گذاری های سنگین برای کشور امکانپذیر نیست اما در حوزه نرم افزار با همگرایی شرکت ها و حمایت از استارتاپ ها و هدف قرار دادن بازارهای کشورهای همسایه و هم‌زبان و ... می توانیم توان تکنولوژیکی و قدرت ملی و اقتصادی کشور را ارتقا دهیم.