Gerdab.IR | گرداب

ذبح حقوق بشر زیر تیغ امنیت سایبر

تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۸۹

در فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای کشورهای غربی حملات سایبری تهدید امنیتی بزرگ معرفی می‌شوند‌ که به میزان تهدیدات گروه‌های تروریستی خطرناک هستند...

گرداب- فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای کشورهای غربی در هفته‌های اخیر با موجی از ادعاها مبنی بر حملات سایبری (اینترنتی) به اروپا همراه بوده است به گونه‌ای که این محافل تلاش کرده‌اند اروپا و امریکا را در معرض تهدید شدید امنیتی از طریق گروه‌های تروریستی حاکم شده بر فضای سایبری معرفی کنند. از سوی دیگر در دکترین امنیتی و راهبردی این کشورها به ویژه انگلیس و امریکا حملات سایبری تهدید امنیتی بزرگ برای این کشورها معرفی شده‌اند که به میزان تهدیدات القاعده و سایر گروه‌های تروریستی خطرناک هستند.

هر چند که این ادعاها نشانه‌ای دیگر بر شکست ادعای مبارزه با تروریسم غرب پس از گذشت 9 سال از جنگ افغانستان است اما در نهایت می‌رود تا به بهانه‌ای برای توجیه اجرای بسیاری از سیاست‌های کشورهای غرب مبدل شود. به ویژه اینکه همزمان با این ادعاها تحرکات امنیتی در عرصه داخلی و بیرون از اروپا و امریکا تشدید شده است بسیاری از ناظران سیاسی و امنیتی رویکرد غرب بر برجسته‌سازی تهدیدات سایبری را برگرفته از اهداف خاص می‌دانند که در چند بعد قابل تأمل است.

1ـ کشورهای غرب هر چند ادعای حمایت از حقوق بشر را سر می‌دهند اما در عمل مغایر با این امر فعالیت داشته و گزارش از موج نقض حقوق بشر در این جوامع حکایت دارد. در حال حاضر نیز در ادامه سیاست محدود‌سازی حقوق فردی و توجیه مداخله دولت در زندگی شخصی افراد قوانین جدیدی در این کشورها وضع شده است به گونه‌ای که دولت‌ها حتی حق کنکاش در زندگی خصوصی افراد از جمله ذخیره‌سازی ایمیل‌های شخصی و حتی محتویات کارت‌های شناسایی افراد را نیز دارا هستند. با توجه به اعتراض‌های گسترده نهادهای حقوق بشر، غربی‌ها با تبلیغ جنگ به دنبال توجیه اقدامات خود در نقض حقوق شهروندی و قانونی ساختن افزایش آزادی‌های فردی هستند.

2ـ نکته قابل توجه در ادعاهای غرب مبنی بر ایجاد تهدیدات سایبری علیه این کشورها اجرای سیاست اسلام‌ستیزی در لوای تهدیدات امنیتی است. کشورهای غربی همواره تلاش کرده‌اند با ادعای مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، سیاست‌های ضد اسلامی خود را توجیه کرده و به تشدید اعمال فشار بر مسلمانان بپردازند. در شرایطی که این کشورها دیگر نمی‌توانند از ادعای مبارزه با القاعده و تهدیدات مستقیم امنیت برای این پروژه بهره‌برداری کنند برآنند تا با کشاندن فضای جنگ به فضای مجازی (فضای سایبر) این طرح را اجرایی سازند.

نکته قابل تامل در ادعای جنگ سایبری آن است که غربی‌ها در ادعاهای خود حملات سایبری به غرب را از جانب کشورهای خاورمیانه و آفریقایی عنوان می‌کنند. این سیاست در دو وجه سیاست‌های ضد اسلامی را محقق می‌سازد. از یک سو ادعای مذکور نگاه منفی مردمی به مسلمانان را به همراه دارد که نتیجه آن دوری مردم از اسلام‌گرایی و تشدید حملات نژاد‌پرستانه علیه مسلمانان است و از سوی دیگر دولت‌های غربی نیز به بهانه جنگ سایبری به افزایش محدودیت‌ها علیه مسلمانان می‌پردازند به گونه‌ای که پس از اعلام ادعای تهدیدات سایبری فضای منفی علیه مسلمانان افزایش یافته است.

3ـ تاکید بر جنگ سایبری را می‌توان نوعی ورود غرب به تشدید جنگ نرم به جای اقدامات نظامی دانست. در هزاره سوم دیگر لشکر‌کشی نظامی از جانب افکار عمومی پذیرفته نیست. لذا غربی‌ها با کشاندن جنگ به فضای مجازی و سایبری به نوعی سیاست جنگ‌طلبانه خود برای سلطه بر جهان را اجرایی می‌سازند. نکته قابل توجه آنکه غربی‌ها مناطق و کشورهایی خاص را به عنوان عامل تهدیدات سایبری معرفی و مقابله با آنها را از اولویت‌های خود عنوان می‌کند. در این حوزه کشورهایی مانند هند، چین، کشورهای خاورمیانه، قاره آفریقا اصلی‌ترین تهدید‌کنندگان امنیت سایبری غرب معرفی شده‌اند.

سناریوی توسعه طلبی در لوای جنگ سایبری زمانی تقویت می‌شود که ناتو نیز در دکترین راهبردی خود ورود و  جنگ سایبری را از اولویت‌های خود قرار داده که برگرفته از ناتوی فرهنگی برای سلطه بر جهان است. با توجه به این روند می‌توان گفت، اقدامات جهانی غرب با کاهش تحرکات نظامی و توسعه جنگ فرهنگی است که بخشی از آن را جنگ در فضای مجازی تشکیل می‌دهد.

البته این روند به منزله توقف کامل نظامیگری نیست چرا که هدف نهایی جنگ سایبری توجیه لشکر‌کشی‌های جدید به مناطقی خاص است که اساس اهداف نظام سلطه را تشکیل می‌دهد.

در جمع‌بندی کلی از عملکردهای غرب مبنی بر مطرح شدن ادعای جنگ سایبری می‌توان گفت که این کشورها به دنبال توجیهات جدید برای تشدید قوانین نژاد‌پرستانه در عرصه داخلی به ویژه علیه مسلمانان و جنگ‌طلبی در مناطقی خاص از جهان است. مسلما غربی‌ها به دنبال تشدید جنگ نرم و اجرای اهداف نظام سلطه‌ با ادعای امنیت سایبری هستند و برای توجیه این اقدامات اجرای هدایت شده برخی تهدیدات سایبری در کشورهای اروپایی و امریکا و نیز انتشار بیانیه‌هایی از سوی سران القاعده مبنی بر تهدید تروریستی را در دستور کار دارند. با این وجود ورود غرب به جنگ سایبری را باید نشانه‌ای دیگر بر شکست آنها در اجرای ادعای مبارزه با تروریسم دانست که بار دیگر فضایی از رعب و وحشت را بر این کشورها حاکم می‌سازد.
قاسم غفوری

منبع: جوان‌آنلاین