بررسی تاثیر و ابعاد مختلف تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم

بررسی تاثیر و ابعاد مختلف تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم
تاریخ انتشار : ۲۸ فروردين ۱۳۹۸

معاون دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در نخستین نشست دانش آموختگان APO (سازمان بهره وری آسیایی) به موضوع تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم پرداخت.

به گزارش گرداب، جمال صوفیه، معاون دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست دانش آموختگان APO، موضوع «تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم» درباره جنبه های مختلف این انقلاب و  ارتباط تنگاتنگ آن با دیجیتال شدن مباحثی را مطرح کرد.

در این نشست صوفیه با تاکید به اینکه ICT  به عنوان پیشران اصلی در این انقلاب صنعتی چهارم مطرح است، به مباحثی برگرفته از مجمع جهانی اقتصاد در ارتباط با این مفهوم و وضعیت کشورهای مختلف و دیدگاه های کلان و تاثیرات Industry 4.0 (انقلاب صنعتی چهارم) بر اقتصاد و بهره وری و اشتغال و سایر پارامترهای کلان اقتصادی اشاره کرد.

وی به ضرورت ترویج و آموزش و گسترش دانش در این حوزه بین کارشناسان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ارکان و فراهم کننده زیرساخت های فنی و مقرراتی تاکید کرد.

معاون دفتر بررسی های اقتصادی در ادامه مدل هایی برای ارزیابی آمادگی ورود مبتنی بر مدل های سنگاپور و تایوان و مجمع جهانی اقتصاد ارایه کرد و جنبه های مثبت و منفی و دیدگاه های موافق و مخالف را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست که با حضور کارشناسان و مدیران وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه و بخش خصوصی برگزار شد، پرسش و پاسخ هایی در مورد چرایی و ضرورت حرکت به تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم و نقش و جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی مطرح شد.

همچنین، نقش اپراتورها و فراهم کنندگان زیرساخت ها و به ویژه تاثیر و نقش گسترش زیرساخت های اینترنت اشیا به عنوان یکی از فناوری های کلیدی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مباحث مطرح شده در این جلسه توسط معاون دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات بر اساس موضوعات و مستندات  دو کارگاه برگزار شده توسط سازمان بهره وری آسیایی (APO) در سال گذشته بود.

همچنین در پایان این جلسه مقرر شد علاقه مندان، کارشناسان و مدیرانی که مطالبی در همین زمینه برای اشتراک گذاری دانش مرتبط دارند، در جلسات آتی دفتر بررسی های اقتصادی ارائه کنند.

منبع: سیتنا