هوش مصنوعی و طبقه‌بندی عواطف انسانی از شیوه راه رفتن

هوش مصنوعی و طبقه‌بندی عواطف انسانی از شیوه راه رفتن
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

این امکان و قابلیت برای هوش مصنوعی فراهم شد که بتواند احساسات و عواطف انسانی را از شیوه راه رفتن و گام برداشتن بفهمد و این عواطف را طبقه‌بندی کند.

به گزارش گرداب، مطابق مطالعات کارشناسان، شیوه راه رفتن و گام برداشتن یک فرد، مطالب زیادی در مورد احساسات و عواطف لحظه‌ای و آنی آن شخص بیان می‌کند.

به عنوان مثال وقتی که شخص افسرده یا غمگین باشد، تمایل دارد که شانه‌های خود را از حالت معمولی پایین‌تر نگاه دارد و روش خاصی برای راه رفتن خود دارد و معمولاً آرام‌تر از حالت عادی قدم برمی‌دارد.

پژوهشگران دانشگاه چپتل هیل و دانشگاه مری‌لند اخیراً پزوهشی انجام دادند و یک روش یادگیری ماشینی را مورد مطالعه، نقد و بررسی قرار دادند که می‌تواند عواطف ادراک شده یک انسان را برآورد نماید.

این عواطف می‌تواند شامل جاذبه(مثبت یا منفی) و برانگیختگی(آرام یا پرانرژی) باشد.
به گفته محققین، یادگیری ماشینی مذکور در حقیقت از روی شیوه گام برداشتن افراد می‌تواند این عواطف را شناسایی و طبقه‌بندی کند.
 
پژوهشگران بر این باور هستند که این روش که روشی نوآورانه و خلاقانه در شناخت عواطف انسان شناخته می‌شود، حدود 80.07 درصد دقت دارد و این میزان دقت در آزمایش‌های ابتدایی ثابت شده است.
نویسندگان و پژوهشگران اظهار داشتند: «عواطف و احساسات در زندگانی بشر نقشی حساس و حیاتی را ایفا می‌کند.»
 

آنها در ادامه مقاله خود در رابطه با این روش یادگیری ماشینی افزودند: «احساسات، نموداری جالب و شفاف از تجارب و اندوخته‌های ما در طول زندگی است. احساسات، پنجره‌ای از درون انسان به دنیای بیرون او است. یکی از ابزارهای انسانی برای ارتباط با سایر انسان‌ها، احساسات است. انسان در طول زمان‌های مختلف زندگی خود احساسات متفاوتی دارد و این عواطف بر حالات بدنی، دویدین و راه رفتن او تأثیر می‌گذارد.»
 
در روش یادگیری ماشینی، چهار احساس «شادی، غم، عصبانیت و خنثی» وجود دارد. در هر کدام از این حالات، انسان به روش و شیوه خاصی راه می‌رود و قدم برمی‌دارد.
این شیوه‌ها در بین اکثر انسان‌ها مشترک است. در این مدل جدید، حالات شانه‌ها، فاصله بین دو گام متوالی و موقعیت گردن و دست‌ها اهمیت دارد.

منبع: ایتنا