با مدیریت و سرمایه‌گذاری USAID

اجرای فاز دوم مرکز ذخایر دولت الکترونیک (EGRC-II) در افغانستان

اجرای فاز دوم مرکز ذخایر دولت الکترونیک (EGRC-II) در افغانستان
تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

USAID موسسه ای به ظاهر خیریه است که در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به خصوص در آفریقا و خاورمیانه

به گزارش گرداب، USAID موسسه ای به ظاهر خیریه است که در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به خصوص در آفریقا و خاورمیانه در پوشش فعالیت های خیرخواهانه اقدام به پیشبرد اهداف نفوذ وزارت خارجه و سازمان جاسوسی آمریکا می نماید

پروژه (EGRC-II) در افغانستان به علت اجرای موفقیت‌آمیز مرحله یک آن توسط USAID با ادعای تقویت توانایی‌های سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افغانستان طراحی و پیاده سازی شده‌است. EGRC-II از طریق یک مرکز ذخیره با تکنولوژی جدید، مدعی است به دولت افغانستان کمک می‌کند تا از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود عملیات، افزایش شفافیت و ارتقاء خدمات انتقال مؤثر استفاده کند.

EGRC-II برای رسیدن به اهداف خود تخصص‌های تکنیکی، مهارت‌ها و هدایت‌های فنی در توزیع و استفاده از ابزارهای دولت الکترونیک در تمامی وزارتخانه‌ها و آژانس‌های دولت افغانستان را فراهم کرد. ابزارهای دولت الکترونیکی به ظاهر باعث شد تا دفاتر دولتی برای پاسخگویی به درخواست‌های خدمات شهروندان و اجرای اصول کلیدی قانونی و اصلاحات استراتژیک مورد نیاز برای یک بخش خصوصی در حال رشد فناوری محور، کارآمدتر شوند.

این آژانس فعالیت های خود در افغانستان ذیل این پروژه را به صورت زیر بیان می کند:

1. تأسیس (EGRC) برای کمک به دولت افغانستان در اجرای خدمات الکترونیکی ساده ، مدرن و مؤثر

2. تدوین و اجرای استراتژی های جامع امنیت سایبری و دولت الکترونیکی برای کاهش فساد و پاسداری از اطلاعات دولت

3. كمك به دولت افغانستان برای تصویب قوانين ، سياست ها و آيين نامه هايي براي جلوگيري از وقوع جرم سايبری و تامين امنيت سايبري

همچنین بیان می کند که هدف از اجرای این پروژه رسیدن به دستآوردهای زیر است:

1. نهایی شدن طراحی معماری EGRC، برنامه استراتژیک دولت الکترونیک ، برنامه آموزش و صدور گواهینامه و برنامه منابع انسانی

2. طراحی نقشه محل دفتر و فراهم کردن مبلمان و تجهیزات رایانه ای برای مرکز ذخیره (در ساختمان وزارت ارتباطات)

3. آموزش 300 کارمند دولت افغانستان در حوزه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات.

4. نهایی کردن برنامه اجرای دولت الکترونیک با 10 وزارتخانه افغانستان

5. نهایی کردن برنامه امنیت سایبری و روش اجرای آن

6. تکمیل برنامه خدمات دولت الکترونیکی و نقشه پورتال آن

با توجه به سابقه بد USAID در اجرای نقشه های استعماری آمریکا و زمینه سازی پروژه نفوذ در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی باید به اهداف این آژانس آمریکایی در این پروژه مشکوک بود. به خصوص اینکه این پروژه تمامی اطلاعات حیاتی دولتی و ارتباطات مردمی افغانستان را در اختیار مستشاران آمریکایی قرار می دهد.

همواره دولت ایالات متحده برای پیاده سازی نقشه های شوم خود در کشورهای ضعیف از ادبیات زیبا و ساختارهای همه پسند استفاده می کند از آنجمله می توان به حقوق بشر، آزادی بیان، دسترسی آزاد به اینترنت، تساوی حقوق زن و مرد و ...اشاره کرد.