انتخاب مشهد برای تست هوشمند سازی از فهرست سازمان ملل

انتخاب مشهد برای تست هوشمند سازی از فهرست سازمان ملل
تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱۳۹۸

اتحادیه بین المللی مخابرات شاخص های عملکردی شهر هوشمند را در بیش از ۵۰ شهر اندازه گیری کرده است و از ایران، شهر «مشهد» را برای دوره آزمایشی ارزیابی انتخاب کرد.

به گزارش گرداب، به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگاه «زیرساخت های کلی شهر هوشمند» و کارگاه «شاخص سنجش عملکردی KPI شهرهای پایدار و هوشمند» به عنوان کارگاه های آموزشی ذیل کارگاه های «گروه مطالعاتی۲۰» در مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ICT ) برگزار شد.

فهیمه سلیمی کوچی مجری کارگاه «شاخص سنجش عملکردی KPI شهرهای پایدار و هوشمند» در این کارگاه گفت: افزایش آگاهی و نگرانی درباره مسائل زیست محیطی و پیشرفت فناوری باعث شد تا بشر به مرور زمان به هوشمندسازی شهرها بیاندیشد.

وی با اشاره به مفهوم شهرنشینی، شهرها را خانه های هر فرد عنوان کرد و افزود:
در سال ۲۰۰۸ جمعیت شهری بیشتر از مناطق غیرشهری بود و پیش بینی شده که ۸۰ درصد از جمعیت کره زمین در شهرها باشند و این در حالی است که ۲ درصد مساحت کره زمین را شهرها تشکیل می دهند. 

سلیمی کوچی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت کره زمین رو به افزایش است، خاطرنشان کرد:
افزایش جمعیت شهرها باعث رشد شهرها می شود و مساله هوشمندسازی در شهرهایی که بین ۵ تا ۱۰ میلیون جمعیت دارند، نمود بیشتری دارد؛ به گونه ای که به آنها «مگاسیتی» گفته می شود. 

وی با اشاره به توجه سازمان ملل به شهرهای هوشمند گفت:
این سازمان یکی از مباحث اهداف توسعه پایدار را به شهرهای هوشمند اختصاص داده و در فهرست ۱۷ گانه اهداف خود، شهرهای هوشمند را در ردیف یازدهم تعریف کرده است. 

سلیمی به تعریف شهر پایدار و هوشمند از دیدگاه اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اشاره کرد و افزود:
این اتحادیه، شهری را هوشمند نامیده که از فناوری اطلاعات استفاده می کند تا کارایی سرویس های شهری را افزایش داده و به دنبال آن، سرویس ها و امکانات شهری را ارتقا دهد. در همین حال نحوه جمع آوری داده ها، استانداردها، اشکال های موجود در آن و راهکار برای بهبود آن را می توان از کاربردهای سنجش KPI برشمرد که با ساختارهای مختلف اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. 

وی گفت:
در ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در بیش از ۵۰ شهر این شاخص ها را اندازه گیری کردند که از کشور ما، مشهد برای دوره آزمایشی انتخاب شد. 

این پژوهشگر، مسکو را به عنوان نمونه موفق شهر هوشمند عنوان کرد و ادامه داد:
این شهر با ۱۲ میلیون نفر جمعیت، به عنوان بزرگترین شهر اتحادیه اروپا، در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، فرآیند هوشمندسازی را انجام داد و گزارش آن را به منظور سنجش کیفیت هوشمندسازی، به اتحادیه بین المللی مخابرات ارائه کرد؛ نکات انگیزشی برای گرایش به شهر هوشمند توسط مردم مانند پارکینگ رایگان، دسترسی آسان به سرویس های حمل و نقل یا پرداخت الکترونیکی با امکاناتی مانند مچ بند همراه، توسط شهرداری این شهر انتخاب شد. 

بابک معصوم پور مجری کارگاه «زیرساخت های کلی برای شهر هوشمند» نیز در این کارگاه با بیان اینکه بهبود زیرساخت شهری از طریق ICT قابل انجام و طرح است و با گسترش فناوری اطلاعات می توان زیرساخت ها را با شهر هوشمند تطبیق داد، افزود:
شبکه های هوشمند، کنترل از راه دور، استفاده از GIS که اغلب مربوط به شهرهای حاضر در موقعیت ساحلی است، استفاده از SCADA و مدل ها و ابزارهای بهینه سازی، از شاخص های اصلی مورد بررسی در نمونه های اجرا شده شهر هوشمند هستند.