اولویت‌های جهانی بودجه آی تی در سال ۲۰۲۰

اولویت‌های جهانی بودجه آی تی در سال ۲۰۲۰
تاریخ انتشار : ۱۳ شهريور ۱۳۹۸

با تحولات گسترده حوزه فناوری اطلاعات پیش بینی می‌شود اولویت‌های بودجه‌ای این حوزه در سال ۲۰۲۰ شاهد تغییرات قابل توجهی باشد که این امر در یک گزارش جدید پژوهشی منعکس شده است.

به گزارش گرداب، بررسی های مؤسسه «تک ریپابلیک» نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ بخش عمده بودجه فناوری اطلاعات در بخش‌هایی همچون امنیت و خدمات کلود هزینه خواهد شد.

پژوهش یادشده حاکیست مقوله امنیت توسط ۵۱ درصد از پاسخ دهندگان مورد توجه قرار گرفته و خدمات کلود با ۴۵ درصد در رتبه دوم است.

بعد از این دو مقوله، خرید سخت افزارها و نرم افزارهای جدید داخلی، دیجیتالی کردن فرایندها، آموزش کارکنان، استفاده از فناوری‌های سیار، توسعه اپلیکیشن‌های جدید اولویت‌های بودجه‌ای دیگر سال ۲۰۲۰ را در حوزه فناوری اطلاعات به خود اختصاص می‌دهد.

در مقایسه با سال ۲۰۱۹، توجه به امنیت در بودجه سال ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد و این رقم از ۶۳ درصد به ۵۱ درصد رسیده است. در مقابل اقبال به صرف بودجه در حوزه کلود از ۴۸ به ۴۵ درصد کاهش یافته، ولی رتبه آن از اولویت سوم به اولویت دوم رسیده است.

در سال ۲۰۱۹ دومین اولویت بودجه‌ای خرید سخت افزارها و نرم افزارهای جدید داخلی بود که در بودجه سال ۲۰۲۰ یک رتبه تنزل کرده است.

بر اساس پیش بینی‌های این تحقیق، سرمایه گذاری در حوزه آی تی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت.

در سال ۲۰۱۹، ۵۵ درصد صاحبان مشاغل از بودجه‌ای برابر با ۵۰۰ هزار دلار یا کمتر در حوزه فناوری اطلاعات برخوردار بودند و ۸ درصد نیز دارای بودجه‌هایی از ۲۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار بودند.اما این ارقام در بودجه سال ۲۰۲۰ به ترتیب برابر با ۵۱ و ۲۶ درصد خواهد بود که نشان می‌دهد توجه به فناوری اطلاعات در سال آینده بیشتر می‌شود.

همچنین به طور متوسط بودجه آی تی ۱۰ درصد از کل بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری را به خود اختصاص خواهد داد.