سالروز آزادسازی سوسنگرد

سالروز آزادسازی سوسنگرد
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۸۹

شهر سوسنگرد در تاریخ بیست و ششم آبان 1359 با همکاری و هماهنگی بین نیروهای ارتشی، سپاهی و مردمی از دست نیروهای بعثی عراق آزاد گشت.