منشور پروژه «کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات» تنظیم می‌شود

منشور پروژه «کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات» تنظیم می‌شود
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۳۹۸

وزیر ارتباطات با انتصاب مجری پروژه «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات»، دستور داد منشور این پروژه ظرف 2 هفته آینده تنظیم و به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.

به گزارش گرداب، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در راستای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستار هاشمی را به‌عنوان مجری پروژه «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:« بر اساس ابلاغیه شماره ۲۴۲۷۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ ه مورخ ۳۱ شهریورماه سال ۹۴ هیأت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان سال «رونق تولید»، جناب‌عالی به‌عنوان مجری پروژه «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» منصوب می‌شوید.»

در ادامه این حکم آمده است:«در این راستا ضمن انجام اقدامات لازم ، با راهبری جناب‌عالی اقدامات اجرایی برای تحقق زیر پروژه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با «توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» از طریق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرد. این اقدامات شامل اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در ابلاغیه فوق‌ (نامه شماره ۲۴۲۷۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)؛ تنظیم منشور پروژه مطابق با مفاد ابلاغیه فوق‌ ظرف دو هفته در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)  و پس از تائید، ارسال آن از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین منابع مالی پروژه به نحوی به عمل‌آورده که پروژه مذکور طبق برنامه زمان‌بندی مصوب اجرا شود؛ارسال گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای پروژه به‌صورت مستمر از طریق سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) به دبیرخانه ستاد، می شود.»