دبیر شورای عالی فضای مجازی:

صیانت از اطلاعات درکشور مشکل دارد

صیانت از اطلاعات درکشور مشکل دارد
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۳۹۸

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه قدرت نرم از اطلاعات در حال شکل گیری در فضای مجازی است، گفت: برای صیانت از اطلاعات در کشور مشکل وجود دارد.

به گزارش گرداب، سید ابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه حکمرانی در عصر جدید و در عصری که فضای مجازی به بلوغ رسیده، بدون اشتراک گذاری اطلاعات و منابع امکان پذیر نیست، گفت: آن چیزی که امروز تحت عنوان خدمات ابری در دنیا مطرح شده برآمده از این دیدگاه است که ما بتوانیم از منابع و اطلاعات مشترک و اشتراک گذاری آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به این که دسترسی به اطلاعات و اشتراک گذاری آن از الزامات حکمرانی جدید است و بدون آن نمی‌توان حکومت کرد، تاکید کرد: ما در کشور در سطح دولت الکترونیک هنوز در لایه دولت - دولت با مسائل اساسی مواجه هستیم و با توجه به گرایش هایی که در اصلاح حکومتها با شکل گیری واژه های جدید مثل حکمرانی اطلاعات، مطرح شده است، پیاده سازی دسترسی به اطلاعات در ایران با مشکلات اساسی مواجه است.

فیروزآبادی با بیان این که معمای حریم خصوصی و دسترسی آزاد به اطلاعات باید در کشور حل شود، افزود: مباحث حقوقی جدیدی در فضای مجازی مطرح شده و نیاز به بازتعریف دارد و تعاریف حریم خصوصی و آزادی دسترسی به اطلاعات باید در این فضا بازنگری شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که گمنامی و مسئولیت ناپذیری در فضای مجازی در حوزه رسانه به شدت در سال های اخیر آزار دهنده است، گفت: نه تنها در ایران، بلکه در جهان نیز بحث هایی درباره ترویج نفرت پراکنی و فیک نیوز و مباحث مربوط به دیپ فیک و تشخیص جعل از واقعیت مطرح می شود.

فیروزآبادی با  بیان اینکه هنوز نگاه ما در حوزه حاکمیت داده، نهاد گرایی و دستوری است، اضافه کرد: باید بدانیم که بعد از دسترسی و استطاعت آنالیز اطلاعات، چه کنشی در سطح محلی و جهانی باید داشته باشیم و آیا مساله کنش پذیری در دو سطح ملی و جهانی حل شده است؟

وی با بیان این که در سطح جهانی هنوز این مساله حل نشده است، افزود: یکی دیگر از مسائل فضای مجازی، شکاف اطلاعاتی عمیق بین صاحبان سکوها (پلتفرم ها) و کاربران است. چرا که پلتفرم ها در فضای مجازی در حال تمرکز بخشیدن به اطلاعات هستند و حکمرانی آنها در دنیا و سطح ملی در هیچ جا روشن نیست.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: این در حالی است که ما هنوز در رابطه با یک پلتفرم در سطح ملی و بین المللی یک خط هم تعیین تکلیف نکردیم و کار عمیقی نیز در زمینه هنجارسازی و ارزش گذاری برای نحوه دسترسی به این پلتفرم ها صورت نگرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: هم اکنون کمپانی های بزرگ این حوزه همچون گوگل، فیس بوک، مایکروسافت و اپل تعیین می کنند دسترسی چه باشد، چگونه باشد و با چه الگوریتمی باشد. به بیان دیگر یک سلطه گری (هژمونی) در حوزه پلتفرم ها در فضای مجازی شکل گرفته است که باید جمع نخبگان و دانشگاهیان به بحث گذاشته شود.

وی با بیان اینکه در روند جهانی شدن پدیده سلطه گری در حوزه دسترسی اطلاعات در حال شکل گیری است، گفت: در این حوزه مباحثی همچون رابطه نظام های حکمرانی جدید با نظام دموکراسی و رابطه اینها با سلطه گری پلتفرمی در شکاف اطلاعاتی در سطح جهان مطرح است.

فیروزآبادی ادامه داد: در چالشی که بین رهبری دولت ها در سطح حاکمیت فضای مجازی مطرح است و از آن به عنوان تضعیف دولت و ملت و افزایش بازیگری نخبگان، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعبیر می شود، باید توجه داشت که فاصله بخشی خصوصی با جامعه مدنی تهدید جدی است و در واقع بخش خصوصی و نوع جدیدی از سرمایه داری پلتفرمی در حال شکل گیری در این فضا است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای دسترسی به اطلاعات فقط نباید فشار را بر دولت ها بگذاریم، گفت: ما در ابتدایی ترین روابط این حوزه، نظام نداریم و حتی برای صیانت از اطلاعات مشکل وجود دارد. البته سایر کشورها زودتر گام برداشتند و در اروپا مقررات حفاظت از داده GDPR مطرح شده است؛ در حالی که ما باید زودتر حرکت می کردیم.

وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی قدرتمند برآمده از ارزش اطلاعات و شبکه، نمی توان شعار دسترسی آزاد و رایگان به اطلاعات داد و باید وجوه اقتصادی آن را درنظر گرفت، درباره شکل گیری قدرت نرم از اطلاعات در فضای مجازی گفت: قدرت نرم در کنار قدرت سخت در حال تولد است و این قدرت برخلاف قدرت سخت، به شدت پراکنده است و در پلتفرم های فضای مجازی، عاملیت می یابد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه باید برای دسترسی اطلاعات، این موضوع را ساماندهی کنیم، گفت: در دسترسی به اطلاعات باید وجوه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در نظر گرفت. چرا که بیشتر از آنچه که امروز در داخل کشور، اطلاعات وجود داشته باشد، پلتفرم ها در حال دریافت اطلاعات هستند و باید مطمئن بود که اگر پلتفرم های سلامتی، آموزشی و تجاری در کشور توسعه یابد، قدرت بازدارندگی، اقتدار عملی و محرومیت زایی آنها نیز افزایش می یابد. به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی کشور در تلاش است تا در این فضا وجوهی که در اولویت است را ساماندهی کند.