رایانه های کوانتومی تهدیدی برای محرمانه ماندن اطلاعات

رایانه های کوانتومی تهدیدی برای محرمانه ماندن اطلاعات
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۸

نتایج یک بررسی تازه نشان می دهد افزایش استفاده از رایانه های کوانتومی می تواند تهدیدی برای محرمانه ماندن اطلاعات دیجیتال تلقی شود.

به گزارش گرداب، پژوهش جدیدی که توسط موسسه دیجی سرت در آمریکا انجام شده، نشان می دهد ۷۱ درصد از سازمان های تجاری و اداری در دنیا از راه رسیدن فناوری پردازش کوانتومی را تهدیدی برای امنیت داده های دیجیتال خود می دانند.

اکثر سازمان های یادشده بر این باورند که تهدید مذکور ظرف سه سال آینده جدی خواهد شد، زیرا تا آن زمان استفاده از رایانه های کوانتومی که قدرت پردازش بسیار بالایی دارند رشد چشمگیری خواهد یافت.

برای انجام این بررسی که در اگوست سال ۲۰۱۹ صورت گرفته با مدیران ارشد بیش از ۴۰۰ سازمان تجاری و اداری در کشورهای امریکا، آلمان و ژاپن مصاحبه شده است.

در مجموع ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان پردازش کوانتومی را در حال حاضر تهدیدی تا حدی جدی تا بسیار جدی توصیف کرده اند و ۷۱ درصد گفته اند این تهدید در آینده نزدیک تاحدی جدی تا بسیار جدی خواهد بود.

۸۳ درصد پاسخ دهندگان نیز تصریح کرده اند برای برطرف شدن دغدغه های امنیتی باید آموزش های فوری در زمینه استفاده ایمن از رایانه های کوانتومی ارائه شود.

در این زمینه سه دغدغه اصلی عبارت بوده اند از هزینه بالای شناسایی و مقابله با تهدیدهای کوانتومی، آسیب پذیری داده های ذخیره شده بر روی رایانه های کوانتومی حتی در صورت رمزگذاری به شیوه های سنتی و ضعف روش های فعلی ابداع شده برای ایمن سازی داده های قابل ذخیره سازی بر روی رایانه های کوانتومی.